Sesja literacko-językowa

Kopernik chce wiedzieć!!!

Tyle przeróżnych procesów ma miejsce we współczesnym świecie. Z tego powodu trudno jest rozpoznać, kto ma rację, jakie są przyczyny najróżniejszych zmian? Świadomi wielu zagrożeń wynikających ze słabego rozpoznania problemów świata, postanowiliśmy zagłębić się w niektóre dylematy rzeczywistości, w której żyjemy. Stąd właśnie zrodził się pomysł na temat III sesji literacko-językowej w Koperniku.

I tak 18 lutego pod hasłem „Nacjonalizm czy globalizacja? Dokąd zmierzamy?” uczniowie wygłosili referaty poszerzające zagadnienie współczesnych trendów i kierunków państw europejskich.

Na wstępie Kalina Stępień z 1d przy współpracy Arkadiusza Konopki zarysowała problem nacjonalizmu i globalizmu, jako procesów obecnych we współczesnym świecie. Przyczyn i uzasadnień istnienia owych zjawisk poszukiwali w literaturze Michał Wojnarski z 1d („Pamiętniki” Jana Chryzostoma Paska) oraz Julia Wicha z 3c („Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza). Współczesnym kontekstem zajęły się uczennice z klas drugich. Alicja Symonowicz i Weronika Czasnowicz (2a) opracowały referat w języku angielskim na temat Brexitu, a Julia Solnicka (2d), także w języku angielskim, zbadała przyczyny globalnej ścieżki ku nacjonalizmowi.

Całe przedsięwzięcie wsparli naukowym spojrzeniem wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pan Trevor Hill z katedry filologii angielskiej, który w dość barwny sposób opowiadał o Brexicie oraz profesor Mieczysław Jagłowski z Instytutu Filozofii, który opierając się o filozoficzne przesłanki, próbował wyjaśnić przyczyny zachodzących w świecie procesów.

III sesja literacko-językowa za nami, dziękujemy prelegentom, słuchaczom, klasie 1h za pomoc w organizacji i zapraszamy na kolejną naukową konferencję za rok.

Organizatorki

Joanna Witkiewicz-Purta oraz Marta Sarnowska

Sesja literacko-językowa.pdf

Możesz również polubić…

Skip to content