III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Olimpiady Wiedzy o Prawie

W dniu 2 marca 2024 r. w III LO w Olsztynie odbył się etap okręgowy XXVI Olimpiady Wiedzy o Prawie. W eliminacjach wzięło udział  6 uczestników z 5 szkół. Do...

Cyfrowa szóstka – wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów poprzez doposażenie szkół na terenie Gminy Olsztyn

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.3.: Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.4. Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej Wartość projektu:...

EKOPRACOWNIA -ZIELONE SERCE SZKOŁY

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji. Nazwa zadania: Ekopracownia – zielone serce szkoły....

Olimpiada Wiedzy o Prawie

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko – mazurskiego  do udziału w XXVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie. Od roku szkolnego 2021/2022...

Wystawa „Kręci Nas Kopernik”

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, 3 października 2023 r. miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy o III LO w Olsztynie „Kręci nas Kopernik”. Swojej przestrzeni na wystawę użyczyła nam Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna...

Skip to content