III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Rekrutacja

Komisja rekrutacyjna pracuje od 02.07.2024r. w godzinach 9.00-14.00 w sali numer 14 (parter). tel. 89 526 44 22 wew. 15

Uczniowie z Offenburga w Olsztynie

 Od 9 do 15 czerwca 2024 gościliśmy uczniów z Offenburga w ramach wymiany partnerskiej  pomiędzy III LO i Oken- Gymnasium. Podczas wspólnie spędzonego tygodnia kontynuowaliśmy rozpoczęty w Niemczech projekt na temat antysemityzmu...

Ostatni dzwonek

Pożegnanie Maturzystów, w dniu 26 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku dla tegorocznych absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Rozdano nagrody, odbyło się uroczyste ślubowanie absolwentów oraz wręczenie Honorowej Matury...

Olimpiady Wiedzy o Prawie

W dniu 2 marca 2024 r. w III LO w Olsztynie odbył się etap okręgowy XXVI Olimpiady Wiedzy o Prawie. W eliminacjach wzięło udział  6 uczestników z 5 szkół. Do...

Cyfrowa szóstka – wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów poprzez doposażenie szkół na terenie Gminy Olsztyn

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.3.: Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.4. Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej Wartość projektu:...

EKOPRACOWNIA -ZIELONE SERCE SZKOŁY

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji. Nazwa zadania: Ekopracownia – zielone serce szkoły....

Olimpiada Wiedzy o Prawie

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko – mazurskiego  do udziału w XXVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie. Od roku szkolnego 2021/2022...

Skip to content