Litewska

6 października 2001 roku dyrektorzy – Jan Dowgiało i Witold Karpiński – podpisali porozumienie o współpracy między III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie i Szkołą średnią im. Władysława Syrokomli w Wilnie (Litwa).
Ta wileńska szkoła to jedna z 10 szkół polskich w tym mieście. Uczęszcza do niej 1700 uczniów. Językiem wykładowym jest tu język polski. Młodzież ma do wyboru dwa profile – humanistyczny i realny, uczy się trzech języków: litewskiego, angielskiego i niemieckiego.
Pomysł nawiązania kontaktów z młodzieżą polską na Litwie zrodził się na początku roku szkolnego 2001/2002. 24 września zwróciliśmy się do Konsula Generalnego w Wilnie – pana prof. M. Jackiewicza z prośbą o wskazanie nam szkoły, która chciałaby nawiązać współpracę z nami. Odpowiedź otrzymaliśmy błyskawicznie. Dyrektor średniej Szkoły im. Władysława Syrokomli – pan Jan Dowgiało – wyraził wolę nawiązania takiej współpracy.
Na nasze zaproszenie 4 października przyjechali do Olsztyna pierwsi goście z Wilna: pan Jan Dowgiało – dyrektor, panie: Danuta Silenie – wicedyrktor, Grażyna Bendeszutie -nauczycielka j. polskigo, Maryna Taraszkiewicz – nauczycielka historii.
Powitani serdecznie goście zwiedzili szkołę, zapoznali się z naszymi osiągnięciami. Dyrektor Karpiński przedstawił delegacji projekt współpracy i program pobytu w Olsztynie – zwiedzanie miasta i wspólny wyjazd z całym gronem pedagogicznym do Wołowna, pięknego pensjonatu położonego wśród pól i lasów, na uroczystą kolację z okazji zbliżającego się dnia Komisji Edukacji Narodowej. Tu – w odświętnej atmosferze – dyrektorzy szkół podpisują umowę o współpracy.
Rewizyta miała miejsce w dniach – 1- 4 lutego 2002 roku. W skład delegacji do Wilna weszli: dyrektor III LO – Witold Karpiński, panie: Barbara Gaweł – zastępca dyrektora, Krystyna Ślubowska – nauczycielka j. polskiego i pan Wiesław Zienkiewicz – nauczyciel j. polskiego.
Delegacja została serdecznie powitana i przyjęta przez Dyrekcję i Grono Pedagogiczne oraz młodzież szkoły. Odbyły się rozmowy dotyczące planów współpracy i wymiany młodzieży, zwiedzanie szkoły i zabawa na studniówce. Delegacja zwiedziła Wilno, złożyła kwiaty i zapaliła znicz na grobie patrona szkoły wileńskiej – Władysława Syrokomli.
Młodzież z Wilna gościła u nas w dniach: 22.04 – 27.04.2002 r. Nasi uczniowie pojadą do Wilna w drugim tygodniu września.

Wymiana litewska – Olsztyn kwiecień 2002
W październiku 2001 roku Dyrekcja III Liceum im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie podpisała umowę o współpracy z wileńską Szkoła Średnią im. Władysława Syrokomli.
Do pierwszej wizyty naszych kolegów z Wilna przygotowywaliśmy się kilka miesięcy, zaplanowaliśmy ją na kwiecień 2002 roku. Już w listopadzie, po wymianie adresów, rozpoczęła się korespondencja – listy, poczta elektroniczna, życzenia świąteczne, zdjęcia…
Chociaż wiedzieliśmy o sobie sporo, z tremą czekaliśmy na przyjazd gości. 22 kwietnia, około godziny piętnastej, przywitaliśmy ich przed budynkiem szkoły. Okazało się, że nasze zdenerwowanie nie było potrzebne – po kilkunastu minutach czuliśmy się z nowymi kolegami tak, jakbyśmy się znali od dawna. Zależało nam na tym, aby w Olsztynie, w olsztyńskich rodzinach, czuli się dobrze, poznali naszych rodziców i znajomych. Sześć dni – od 22 do 27 kwietnia to zbyt krótko – tyle chcieli zobaczyć i tyle chcieliśmy im pokazać….
Rozpoczęliśmy od spotkania z dyrekcją i gronem pedagogicznym III LO, potem zwiedzanie budynku, sal lekcyjnych, krótka pogadanka na temat historii szkoły, film o Olsztynie. Kolejne dni to spacery po mieście [zwiedzanie Starówki, zamku, katedry, wejście na wieżę astronomiczną – skąd oglądaliśmy panoramę stolicy Warmii i Mazur]. Zaprosiliśmy naszych gości do teatru olsztyńskiego na „Zemstę” Al. Fredry. Kilka godzin byliśmy wraz z nimi bardzo serdecznie przyjmowani w Pałacu Młodzieży – tu mogli zapoznać się z działalnością kilkunastu pracowni artystycznych .
Program pobytu wileńskich kolegów w Polsce był bardzo bogaty – pojechaliśmy z nimi do Torunia, Malborka, Grunwaldu, Olsztynka.
Popołudnia i wieczory spędzali w naszych domach na pogawędkach przy obiedzie, kolacji -w serdecznej, rodzinnej atmosferze….były też dyskoteki, ogniska, w gronie młodych ludzi, wspólne zakupy.
26 kwietnia , zgodnie z tradycją III LO, obchodziliśmy uroczystość „Ostatniego dzwonka”-tym razem przeżywaliśmy ją wspólnie z naszymi nowymi przyjaciółmi. Był to przedostatni dzień ich pobytu w Olsztynie – pożegnalny wieczór spędziliśmy przy ognisku nad jeziorem, na przystani klubu Mors Sport.
I już? tak szybko? – dzień odjazdu ? Autokar przygotowany do podróży, a my? Nie możemy się rozstać -jeszcze wiele serdecznych słów, upominki, zapewnienia i …łzy.
Do zobaczenia we wrześniu w Wilnie!

Wymiana litewska – Wilno wrzesień 2002
W dniach 23-29 września 2002 r. trzydziestoosobowa grupa młodzieży z naszego liceum przebywała na Litwie. Zaprosili nas koledzy z polskiej Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie, z którą współpracujemy od ubiegłego roku.
Większość z nas po raz pierwszy znalazła się w tym kraju, a także w Wilnie. Mieszkaliśmy w domach rodzinnych naszych przyjaciół – w atmosferze życzliwości i ciepła. Poznaliśmy codzienne życie wilnian polskiego pochodzenia.
Program naszego pobytu był bogaty i bardzo atrakcyjny. Zwiedzaliśmy stolicę tego kraju – wspaniałe zabytki architektury gotyckiej i barokowej – kościoły: Piotra i Pawła, Świętego Ducha, Świętej Anny; katedrę, Ostrą Bramę.
Oglądaliśmy panoramę Wilna z słynnej obrotowej wieży telewizyjnej, wędrowaliśmy uliczkami Starego Miasta śladami naszych wielkich romantyków – A. Mickiewicza i J. Słowackiego [muzeum Mickiewicza, Uniwersytet Wileński] Niezwykłym przeżyciem było wejście na górę Trzech Krzyży i zwiedzanie polskiego cmentarza na Rosie – złożyliśmy kwiaty na grobie serca Józefa Piłsudskiego i jego matki oraz grobie Władysława Syrokomli. Zatrzymaliśmy się na chwilę zadumy w alei cmentarnej przy ozdobionych biało-czerwonymi wstęgami nagrobkach tysięcy polskich legionistów.
W programie naszego pobytu na Litwie były też wycieczki do Trok i Kowna – miast będących w przeszłości stolicami tego kraju oraz do Ponar, miejsca zagłady Żydów. Wszędzie spotykaliśmy ślady przeszłości znanej nam dotąd jedynie z lekcji historii i języka polskiego, a między innymi – Zamek na Wodzie księcia litewskiego Witolda w Trokach, kowieńskie liceum, w którym pracował A. Mickiewicz, położone w pobliżu pięknego Niemna, rzeki- bohatera powieści E. Orzeszkowej, katedra, muzeum kultury karaimskiej. Podczas tych wycieczek mieliśmy okazję spróbowania specjalności kuchni litewskiej -kibinów i cepelinów.
Oglądaliśmy piękną biżuterię z bursztynu, charakterystyczne dla tego regionu wyroby z gliny i lnu.
Ostatni dzień w Wilnie na długo pozostanie w naszej pamięci. Rozpoczęliśmy go od zwiedzania szkoły, później uczestniczyliśmy w imprezie artystycznej, podczas której mogliśmy podziwiać wspaniałe inscenizacje utworów W. Syrokomli przygotowane przez naszych wileńskich przyjaciół z okazji obchodów tygodnia patrona szkoły. Popołudnie spędziliśmy wspólnie w oddalonej o kilkanaście kilometrów od Wilna Borejkowszczyźnie, miejscowości, w której urodził się „limik wiejski” – tak określano Władysława Syrokomlę. Tu zwiedziliśmy niewielkie muzeum i obejrzeliśmy krótki program artystyczny przygotowany przez naszych kolegów z wileńskiej szkoły.
Wszystkie wieczory podczas naszego krótkiego pobytu w Wilnie przeznaczyliśmy na osobiste kontakty z naszymi przyjaciółmi, to było dalsze zwiedzanie miasta, lodowisko, dyskoteka….. i szczere, serdeczne rozmowy, często trwające przez długie nocne godziny.
29 września, rano, z żalem opuszczaliśmy gościnną ziemię wileńską, ale przekonaniem, że powrócimy tu jeszcze wielokrotnie.

PROGRAM POBYTU W OLSZTYNIE MŁODZIEŻY ZAPROSZONEJ ZE SZKOŁY śREDNIEJ IM. W. SYROKOMLI I SZKOŁY IM. 13-EGO STYCZNIA Z WILNA W DNIACH 16 – 20.09.2005
16.09.2005r. (piątek)
1. Przyjazd grupy młodzieży z Wilna (godz. 6.00 rano)
2. Powitanie kadry i młodzieży (uczniowie zapraszają i zabierają gości do domów rodzinnych)
3. Zakwaterowanie kadry w bursie VI LO.
4. Godz. 10.00 gospodarze z gośćmi przybywają nad Jezioro Krzywe na uroczystość „otrzęsin” klas pierwszych.
17.09.2005r. (sobota)
1. Zwiedzanie zabytków Olsztyna z przewodnikiem w godz 10.00-13.00. Zbiórka przed Wysoką Bramą . Wspólne przejście pod Pomnik Sybiraków (obok III LO) i udział w uroczystościach rocznicowych.
2. Po południu spotkania w gronach rodzinnych – wycieczki piesze, rowerowe, grilowanie, udział w imprezach artystycznych (np. wg programu zamieszczanego w „Gazecie Olsztyńskiej”).
3. Spotkanie dyrekcji szkoły i nauczycieli biorących udział w wymianie z kadrą nauczycielską z Wilna na uroczystej kolacji o godz. 18.00.
18.09.2005r. (niedziela)
Całodzienna wycieczka autokarowa (wyjazd o godz. 9.00 z parkingu przy bursie VI LO) Trasa: zwiedzanie Pól Grunwaldzkich – miejsca chwały oręża polskiego i litewskiego nad Zakonem Krzyżackim; zwiedzanie skansenu w Olsztynku następnie nawiedzenie Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie.
19.09.2005r (poniedziałek)
1. Zbiórka przed bramą główną „Michelin” o 10:45. Zwiedzanie fabryki opon Michelin w Olsztynie
2. Godz. 16.00 zbiórka nad Jez. Krzywym i rejs „Cyranką.
20.09.2005r. (wtorek)
1. Spotkanie o godz. 10.00 z Samorządem Uczniowskim III LO i dyrekcją szkoły. Słodki poczęstunek, dokonanie pamiątkowych wpisów do „KRONIKI WYMIANY”. Zwiedzanie szkoły.
2. Spacer do Galerii Biura Wystaw Artystycznych i zapoznanie się ze zbiorami sztuki .
3. Powrót do rodzin, obiad, pakowanie, zakup pamiątek.
4. Zbiórka na dworcu PKS. Uroczyste pożegnanie kadry i młodzieży z Litwy. (wspólne zdjęcie)

Wspomnienia z wymiany polsko- litewskiej. Wilno 16 – 21.10.2006r.
W poniedziałek 16.10.2006 spotkaliśmy się rano niedaleko dworca PKP, skąd wyruszyliśmy na wymianę do stolicy Litwy- Wilna. Mimo tego, iż wszyscy uczęszczamy do jednej szkoły, nie znaliśmy się, wiec podroż minęła nam na wzajemnym zapoznawaniu.
Po wielu godzinach jazdy dotarliśmy do Polskiej Szkoły Średniej imienia Władysława Syrokomli w Wilnie, gdzie czekali już na nas nauczyciele z tamtej szkoły oraz nasze nowe koleżanki i koledzy wraz z rodzicami. Nadeszła nasza chwila prawdy, kto, u kogo będzie mieszkał przez pięć najbliższych dni.
Codziennie wieczorami mieliśmy czas do dyspozycji naszej i naszych opiekunów. Każdy spędzał go dowolnie.
Wtorek rozpoczęliśmy od wizyty w szkole polskiej, gdzie oprócz zwiedzenia, czekało na nas przedstawienie wystawione w języku polskim i przygotowane na nasz przyjazd. Sadzę, iż każdego zachwycił profesjonalizm przedstawienia do tekstu K. I. Gałczyńskiego pt. „Zaczarowana dorożka”. Później obejrzeliśmy nowatorską inscenizację ballady A. Mickiewicza pt. „Świtezianka” z wykorzystaniem motywu muzycznego z filmu „Tytanik”. Następnie swoje umiejętności wokalne i poetyckie zaprezentowali uczniowie najstarszej klasy.
Po spektaklu wraz z jedną z nauczycielek wyżej wspomnianego liceum zwiedzaliśmy Wilno. Najpierw udaliśmy się na Górę Trzech Krzyży skąd widzieliśmy piękną panoramę całej stolicy ( a także korowód królowej brytyjskiej, która tak jak my właśnie przybyła do Wilna). Drugim punktem naszej wycieczki był cmentarz na Rossie, na którym pochowanych jest wielu zasłużonych dla kultury i nauki osób: Polaków, Litwinów i Białorusinów. Przed głównym wejściem znajduje się cmentarzyk wojskowy z grobem matki Józefa Piłsudskiego, w którym u stóp matki spoczywa serce syna. Zapaliliśmy tam znicz i złożyliśmy biało-czerwone kwiaty. Na Rossie spoczywa także patron zaprzyjaźnionego liceum- Władysław Syrokomla.
Później przyjechaliśmy na starówkę, gdzie mogliśmy się pomodlić w kaplicy w Ostrej Bramie i zwiedziliśmy kościół św. Jana, cerkiew św. Mikołaja, podziwialiśmy gotycki kościół św. Anny oraz katedrę i plac katedralny.
W środę spotkaliśmy się w liceum litewskim, po którym również zostaliśmy oprowadzeni, a także mieliśmy okazję zobaczyć pokaz tańców ludowych w wykonaniu uczniów klas starszych oraz popisy grupy pierwszoklasistów.
Podczas spaceru po mieście urzekł nas swą urodą (cały biały we wnętrzu) barokowy kościół św. Piotra i Pawła. Tego samego dnia zwiedziliśmy również dom, w którym niegdyś mieszkał Adam Mickiewicz, a gdzie teraz mieści się jego muzeum z ciekawymi rękopisami (m.in. „Ody do młodości” i „Grażyny”). Odwiedziliśmy także Uniwersytet Wileński, na którym studiowali: A. Mickiewicz, J. Słowacki, Cz. Miłosz i wielu innych znakomitych Polaków .
W czwartek udaliśmy się na wycieczkę poza Wilno. Pojechaliśmy do Trok, gdzie nie tylko zwiedziliśmy gotycki zamek księcia Witolda, ale także zobaczyliśmy jak się kreci prawdziwe kostiumowe filmy. Wielu z nas pierwszy raz usłyszało o Karaimach- tatarskim plemieniu sprowadzonym tu przez księcia Witolda dla jego osobistej ochrony, a także zobaczyło ich świątynie oraz spróbowało tradycyjnej potrawy- kibinów ( okazałych i bardzo smacznych pierogów).
Po obiedzie udaliśmy się do pierwszej stolicy Litwy położonej na pięciu malowniczych kurhanach – Kiernawy, która urzekła nas swoim pięknem. Z powodu odkryć archeologicznych, a także pięknych widoków została ona wpisana na listę UNESCO.
Wracając do stolicy, zatrzymaliśmy się w małej miejscowości, gdzie poznaliśmy panią, która robi wraz z koleżankami znane palmy wielkanocne o imponujących rozmiarach. Dowiedzieliśmy się jak się je wykonuje oraz ile trwa okres produkcji jednej takiej plamy.
Piątek był dla nas wszystkich dniem najtrudniejszym, ponieważ był to dzień rozstania z naszymi nowymi przyjaciółmi. Podroż do domu minęła szybko. Mamy nadzieję, że nowe znajomości przetrwają próbę czasu i będą się rozwijać. Taka forma międzynarodowych kontaktów młodzieży bardzo nam się spodobała i zachęcamy innych do udziału w niej.
Adrianna Pochodaj kl. II B

Skip to content