O nas

Biblioteka III LO istnieje od roku 1964. Obecnie znajduje się na parterze szkolnego budynku. W jej pomieszczeniu gromadzone są materiały piśmiennicze i audiowizualne. Ich dobór i selekcja podyktowane są aktualnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wychowawczymi szkoły, a także zainteresowaniami czytelników.

Odwiedzający bibliotekę mają stały i wolny dostęp do zgromadzonych zasobów. Mogą z nich korzystać na miejscu lub wypożyczać je do domu.
Biblioteka pełni rolę centrum informacyjnego z dostępem do elektronicznych źródeł wiedzy. Czytelnicy mogą w sposób konwencjonalny i za pośrednictwem Internetu docierać do poszukiwanych informacji.

Działalność biblioteki obejmuje też wspieranie misji wychowawczej i kulturalno-oświatowej szkoły. Oznacza to, np. organizowanie konkursów fotograficznych („Jesienne zaczytanie”), poetyckich („Pierwsze wiersze”) i teatralnych („Pojedynek na miny”) czy spotkań autorskich, a także prowadzenie grupy teatralnej ,,Mimo”, mini-galerii twórczych pasji młodzieży „Kreatywna Ściana” oraz wewnętrznej formy bookcrossingu „Kram z książkami”, jak również czytelni uczniowskich recenzji „Okno na kulturę” i literackich debiutów „Teksty z szuflady”.

Skip to content