EKOPRACOWNIA -ZIELONE SERCE SZKOŁY

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji. Nazwa zadania: Ekopracownia – zielone serce szkoły. Koszt kwalifikowany zadania: 55.556 PLN.

Wiosną 2023 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił konkurs dla szkół z województwa warmińsko-mazurskiego na ekopracownie przyrodznicze i ekopracownie fizyczne.

III LO w Olsztynie przystąpiło do konkursu na ekopracownię. W ramach konkursu uczniowie przygotowali film informacyjny o dotychczasowych działaniach proekologicznych podejmowanych przez szkołę. Dyrektor przygotował odpowiedni wniosek z uzasadnieniem, a nauczyciele biologii sporządzili wykaz zakupów i wyposażenia nowoczesnej ekopracowni.

W kwietniu 2023 r. dowiedzieliśmy się o wygraniu konkursu i uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 50.000 PLN zł.

W tej kwocie kupiliśmy nowoczesne wyposażenie pracowni (stoliki, krzesełka, szafy, biurko nauczyciela) i pomoce dydaktyczne. Między innymi monitor interaktywny połączony z laptopem nauczyciela i mikroskopem. Do mikroskopu nauczyciela podłączona jest kamera pokazująca preparaty, a obraz może obejrzeć cała klasa  na monitorze. Każde stanowisko uczniowskie jest wyposażone w mikroskop i zestaw narzędzi do pracy na lekcjach. Kupiliśmy całe wyposażenie w szkło laboratoryjne (probówki, pipety, statywy) i gotowe preparaty mikroskopowe.

W ramach wkładu własnego Gminy Olsztyn szkoła zakupiła materiały do remontu pracowni i jej pomalowania. Kupiliśmy  nowe, światłoszczelne rolety, aby obraz z monitora był dobrze widoczny. Podczas wakacji samodzielnie wykonaliśmy remont całej pracowni.

Teraz z radością udostępniamy pracownię wszystkim uczniom szkoły. Na każdym poziomie klas mamy po dwie klasy z rozszerzonym zakresem nauczania biologii (łącznie 8 klas) i one najbardziej doceniają i cieszą się z nowoczesnej pracowni przyrodniczej.

Ważniejsze zakupy:

 1. Mikrotom uczniowski – 11 sztuk
 2. Mikroskop Delta Optical Biostage II – 11 sztuk
 3. Mikroskop Delta Optical Genetic Pro Trino – 1 sztuka
 4. Kamera mikroskopowa DLT – CAM PRO 5 MP USB 3.0 – 1 sztuka
 5. Szkiełka podstawowe cięte – 4 sztuki
 6. Szkiełka nakrywkowe – 400 sztuk
 7. Zestaw do prostej polaryzacji – 1 sztuka
 8. Kondesor ciemnego pola suchy – 1 sztuka
 9. Materiały budowlane
 10. Mech chrobotek
 11. Rolety zaciemniające
 12. Model anatomiczny szkieletu człowieka – 1 sztuka
 13. Preparaty mikroskopowe – roślin jednoliściennych 11 sztuk
 14. Preparaty mikroskopowe – roślin dwuliściennych 11 sztuk
 15. Preparaty mikroskopowe – komórki i tkanki zwierzęce 11 sztuk
 16. Statyw metalowy na próbówki – 11 sztuk
 17. Zestaw preparacyjny dla ucznia – 11 sztuk
 18. Próbówki okrągłodenne 250 sztuk
 19. Łapa do próbówek
 20. Pipeta Pasteura z podziałką – 56 sztuk
 21. Monitor interaktywny – 1 sztuka
 22. Laptop dla nauczyciela – 1 sztuka
 23. Krzesło dla nauczyciela – 1 sztuka
 24. Krzesło dla ucznia – 40 sztuk
 25. Stół trapezowy dla ucznia – 21 sztuk
 26. Biurko dla nauczyciela – 1 sztuka
 27. Szafa – 3 sztuki

Zdjęcia Sali przed remontem.

Zdjęcia z remontu sali nr 14.

 

 

 

Zdjęcia z 25.09.2023 – otwarcie ekopracowni.

Możesz również polubić…

Skip to content