Kadra

Rada Pedagogiczna

 

RADA PEDAGOGICZNA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLSZTYNIE (2023/2024)

 

Przewodniczący 

 • mgr Danuta Gomolińska – język polski, podstawy przedsiębiorczości

 

Zastępca przewodniczącego 

 • mgr Joanna Toczko – język polski, filozofia, etyka

 

Członkowie

 • dr Elżbieta Andrasz – religia  
 • mgr Karolina Burdalska – pedagog pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym, profilaktyk
 • mgr Maciej Bzura – matematyka
 • mgr Arkadiusz Cwirko – matematyka, informatyka
 • mgr Agnieszka Czerniawska – biologia, chemia
 • mgr Danuta Czerwińska – geografia
 • mgr Bożena Dawidowicz – język angielski 
 • mgr Monika Fydrych – język angielski  
 • mgr Marta Giera-Chruszczyńska – język angielski
 • mgr Wojciech Górski – biologia
 • mgr Katarzyna Jabłońska – matematyka
 • mgr Beata Jastrzębska – edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
 • mgr Edyta Jastrzębska – język angielski
 • mgr Sławomir Jażdżewski – historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Iwona Jendrzejczak – język angielski
 • mgr Paulina Kałędowska – język angielski
 • mgr Dawid Kazański – język niemiecki, geografia, przyroda 
 • mgr Tomasz Kukliński – język polski
 • mgr Izabela Kulbaba – język angielski
 • mgr Anna Kutnik – wychowanie fizyczne
 • mgr Tomasz Majchrowicz – wychowanie fizyczne
 • mgr Wioletta Obidzińska – pedagog szkolny, doradca zawodowy
 • mgr Eleonora Ogińska-Horbacz – język francuski, podstawy przedsiębiorczości, etyka
 • dr Krzysztof Ozga – język polski
 • mgr Magdalena Pękała – prawo dla licealistów
 • mgr Maria Pietkiewicz – język angielski
 • mgr Sylwia Płaszczyńska – Capłap – język angielski
 • mgr Bartłomiej Puciłowski – chemia
 • mgr Monika Rozmierska – język niemiecki
 • mgr Paulina Salabura – wychowanie fizyczne 
 • mgr Agnieszka Skiba – historia, historia i społeczeństwo
 • mgr Ewa Sobieraj – język niemiecki
 • mgr Joanna Szewczak – chemia
 • mgr Marta Szulc – język niemiecki
 • mgr Marek Symonowicz – geografia, historia
 • mgr Beata Śliż – bibliotekarz
 • mgr Leszek Terlecki – biologia
 • mgr Elżbieta Wakszyńska – matematyka
 • mgr Paweł Wąsowicz – wychowanie fizyczne
 • mgr Krzysztof Wiśniewski – fizyka
 • mgr Joanna Witkiewicz-Purta – język angielski
 • mgr Dariusz Wybrański – informatyka
 • ks. mgr Kamil Wyszyński – religia
 • mgr Ewa Zielińska – język polski
 • mgr Bartłomiej Zuba – język polski

 

Skip to content