Stypendia i nagrody

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Niezmiernie miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2020/2021, spośród uczniów naszej szkoły Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymały Natalia Brejta oraz Weronika Kasprzak.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Stypendia szkolne

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
2001/2002 – Michał Żukowski
2004/2005 – Wojciech Maciejewski
2004/2005 – Agata Wierzbowska[/toggle]
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
2003/2004 – Ewa Morawiec
2004/2005 – Agata Wierzbowska
Stypendium Prezydenta Miasta Olsztyn
2004/2005 – Wojciech Maciejewski
Stypendium im. Marcina Antonowicza
2004/2005 – Ewa Stępień
2004/2005 – Marcin Chrostek

Tytuł: Primus Inetr Pares
2001/2002 – Paula Sołtysiak
2001/2002 – Krzysztof Milewski
2001/2002 – Michał Żukowski
2001/2002 – Michał Brzeziński
2002/2003 – Paulina Lemke
2004/2005 – Agata Achramowicz
2004/2005 – Ewa Morawiec

 

NAGRODY IMIENIA PROFESORA TADEUSZA ROSTAŃSKIEGO

Jednym z wybitnych pedagogów i wychowawców młodzieży był niezapomniany profesor Tadeusz Rostański (1925 – 1999). Matematyk, astronom a zarazem humanista. Człowiek wielkiego serca, o głębokiej wrażliwości. Jego osobowość miała istotny wpływ na kształtowanie się charakteru i postaw wychowanków. 

Pragnąc utrwalić w pamięci uczniów, postać profesora Tadeusza Rostańskiego, absolwenci III Liceum w Olsztynie od 2003 roku postanowili przyznawać nagrodę jego imienia. Nagroda imienia Profesora Tadeusza Rostańskiego przyznawana jest corocznie uczniowi III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie za szczególne osiągnięcia w nauce z przedmiotów ścisłych oraz za postawę nacechowaną humanizmem, wrażliwością i życzliwością. Uczeń kandydujący do nagrody 

winien być osobą o wysokiej kulturze osobistej, rozległych zainteresowaniach humanistycznych. Osobą koleżeńską, chętnie dzielącą się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Wyłoniony przez Radę Pedagogiczną (po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i w obecności przedstawiciela Stowarzyszenia) uczeń otrzymuje dyplom oraz nagrodę rzeczową, ufundowaną przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie.

 

Laureaci Nagrody im. Prof. Tadeusza Rostańskiego

 

Laureat  Rok uzyskania Nagrody
1 Michał Kurowski  2003
2 Ewa Morawiec  2004
3 Agata Wierzbowska  2005
4 Ewelina Tarkowska  2006
5 Maria Grabania  2007
6 Klaudia Samsel  2008
7 Karolina Stankiewicz  2009
8 Piotr Marcinuik  2010
9 Nie przyznano nagrody  2011
10 Krzysztof Kłos  2012
11 Janina Witulska  2013
12 Jędrzej Wyrębek  2014
13 Mateusz Nakielski 2015
14 Maciej Torhan  2016
15 Mateusz Szczechla  2017
16 Adrian Florkowski  2018
17 Kamila Siemaszko  2019
18 Damian Szklarczyk 2020
19 Natalia Olszewska  2021
20 Wiktor Block  2022
21 Paulina Szajda  2023

 

Skip to content