Zasoby

 

W bibliotece przechowujemy około 9 tysięcy egzemplarzy. Oprócz książek w jej zasobach znajdują się zbiory audiowizualne i czasopisma.

Z racji wolnego dostępu do półek czytelnik ma możliwość samodzielnego poszukiwania informacji. Znajdzie ją w wydzielonym księgozbiorze podręcznym, który zawiera encyklopedie, słowniki, kompendia i inne informatory z różnych dziedzin wiedzy oraz w poszczególnych działach odpowiadających tym dziedzinom.

Osobną część stanowi bogaty zbiór literatury pięknej, obejmujący twórczość autorów polskich i obcych. Zasoby biblioteki są na bieżąco uzupełniane o nowe egzemplarze, w tym lektury szkolne, literaturę przedmiotową i psychologiczno-pedagogiczną oraz beletrystykę.

Katalog biblioteki ma postać elektroniczną, zintegrowaną z systemem MOLNet+ i udostępnianą czytelnikom w sieci, na platformie PUO.

 

Skip to content