Dokumenty rekrutacyjne

Lista dokumentów potrzebnych do przyjęcia do szkoły:

1. Wniosek
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
3. zaświadczeniu o wynikach z egzaminu ósmoklasisty,
4. zdjęcia x2 podpisane na odwrocie
5. karta wyboru przedmiotów dodatkowych / rozszerzonych

 

Skip to content