Niemiecka

 

Umowę o współpracy między III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie i Oken-Gymnasium w Offenburgu (Badenia – Wirtembergia, Niemcy) podpisali 12 października 1998r. dyrektorzy obu szkół: Witold Karpiński i Manfred Kopp. Doszło do tego dzięki zaangażowaniu pana Georga Diettricha.

Cele wymiany:
– Nawiązanie współpracy między szkołami, wykorzystywanie dobrych doświadczeń w działalności obu placówek.
– Poznanie się, współpraca i wspólna zabawa młodzieży.
– Poznanie życia w obu krajach poprzez uczestniczenie w codziennym funkcjonowaniu rodziny partnera
– Doskonalenie znajomości i umiejętności posługiwania się językiem niemieckim oraz poznawanie języka polskiego przez partnerów niemieckich.
– Uczestniczenie w zajęciach szkolnych – możliwość porównania szkolnictwa obu krajów.
– Poznanie kultury i zabytków miast regionu Schwarzwaldu oraz Warmii i Mazur.
– Poznanie piękna przyrody obu regionów.
– Prowadzenie wspólnych projektów.
Sponsorami wymiany w Polsce są: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM/DPJW) oraz Urząd Miasta w Olsztynie.

Informacje o partnerze
Historia Oken-Gymnasium sięga 1875 roku, kiedy to utworzona zostala jako jedyna w Offenburgu realna szkoła żeńska. Po drugiej wojnie światowej szkoła przybrała nazwę Oken-Gymnasium. Do Oken-Gymnasium uczęszcza 728 uczniów w wieku od 10 do 18 lat (5-13 klasa). Szkoła zatrudnia 64 nauczycieli. Oferuje swym uczniom szereg kółek zainteresowań np. : chór, zajęcia teatralne, siatkówka, big-band oraz dwa profile kształcenia: przyrodniczy i językowy. Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego i francuskiego, a w profilu językowym również łaciny. Oken-Gymnasium współpracuje również ze szkołą z Lons-le-Saunier we Francji oraz od roku 2000/2001 z Lakeshore High School w Stevensville (Michigan) w USA.
Lorenz Oken (1779-1851) – patron Oken-Gymnasium – urodził się w Bohlsbach koło Offenburga. Był synem rolnika, studiował medycynę we Freiburgu, a później przeniósł się do Getyngi, gdzie zdobył uprawnienia do prowadzenia wykładów.W 1807 roku objął w Jenie stanowisko profesora nauk medycznych. Przejawiał szczególne zamiłowanie do filozofii i nauk ścisłych. W kolejnych latach opublikował całą serię prac przyrodniczo – filozoficznych i przyrodniczo – historycznych. Za główne dzieło Okena uważa się 13-tomową „Historię naturalną wszystkich stanów” wydaną po raz pierwszy w latach 1833 – 1841. W 1816r. otrzymał tytuł doktora honoris causa uniwersytetu w Gießen. w dziedzinie filozofii. W 1833 roku objął stanowisko profesora historii naturalnej w Zurychu i pracował tam do końca swego życia.


Wymiana 2024

Kolejny raz młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaj Kopernika miała okazję wziąć udział w wymianie uczniowskiej i spotkać się z kolegami i koleżankami z zaprzyjaźnionej szkoły OKEN -Gymnasium w Offenburgu. W dniach 06-14.04.2024 sześciu uczniów z Polski i pięciu uczniów z Niemiec pod opieką p. Moniki Rozmierskiej i p. Janna Koller realizowała projekt „Śladami antysemityzmu i II Wojny Światowej” wspierany przez Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży i Stowarzyszenie Marii i Georga Dietrichów.
Po długiej podróży autokarem grupa z Polski przybyła do Offenburga i została odebrana przez rodziny goszczące. W poniedziałek jak zwykle wszyscy poszli do szkoły, tym razem gimnazjum. Po powitaniu przez dyrekcję i nauczycieli, młodzież brała udział w warsztatach na temat wydarzeń związanych z II Wojną Światową. Polscy uczniowie mieli też okazję wziąć udział w lekcjach matematyki, angielskiego i muzyki. Po południu udaliśmy się na wędrówkę w góry „Weinberg” i podziwialiśmy przepiękne krajobrazy z winnicami. Następnego dnia zwiedzaliśmy Offenburg pod kontem historii i religii Żydów. Młodzież poznała średniowieczną mykwę, czyli rytualną łaźnię. Po drodze do muzeum przewodniczka pokazała nam „Stolpersteine”, kamienie upamiętniające osoby, które zginęły podczas II Wojny Światowej. W muzeum została przybliżona nam historia żydowskiej rodziny Cohn pochodzącej z Offenburga. Po południu wróciliśmy do szkoły, by więcej dowiedzieć się o kulturze i religii żydowskiej, na temat której młodzież stworzyła plakaty. Uczniowie wysłuchali również przemówienia niemieckiego ministra Roberta Habeck na temat antysemityzmu i tolerancji w obliczu najnowszych wydarzeń w Izraelu. W środę poznaliśmy podziemia Offenburga, przewodniczka pokazała nam piwnice pod miastem i opowiedział w języku angielskim o ich historii i zastosowaniu. Po południu wszystkie rodziny goszczące zabrały polskich uczniów do największego w Niemczech parku rozrywki „Europa Park”, gdzie było mnóstwo ekscytujących atrakcji. Kolejnego dnia w programie mieliśmy wycieczkę pociągiem do Strasburga, urokliwego miasta we Francji. Spacer malowniczymi uliczkami przez dzielnice „Petit France” zakończył się przy katedrze („Münster”.) Zwiedziliśmy wnętrze tego pięknego kościoła i wspięliśmy się na wieżę, skąd podziwialiśmy Strasburg. W piątek wyruszaliśmy pociągiem do Haslach, gdzie odbyliśmy 10 km wędrówkę tzw. drogą pamięci do miejsca po byłym obozie pracy. Uczniowie przygotowali po polsku i niemiecku najważniejsze wiadomości o pięciu stacjach tej drogi (dworzec, masowy grób, obóz „boisko sportowe”, obóz przy rzece Kinzig, strażnicy). Po dotarciu do miejsca pamięci zwanym „Vulkan” przewodnik opowiedział nam o ciężki warunkach życia w obozie pracy. W drodze powrotnej poznaliśmy jeszcze małe miasteczko Gengenbach, w którym zwiedziliśmy wystawę prac niemieckiego artysty Olafa Hajek pt. „Paradies”. Sobotnie przedpołudnie spędziliśmy z naszymi rodzinami goszczącymi, a po popołudniu pożegnaliśmy się z nowymi przyjaciółmi, ich rodzinami i wyruszyliśmy w podróż powrotną do Polski.
Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z naszymi przyjaciółmi z Niemiec w czerwcu w Olsztynie!
#PNWM
#wymianamłodzieży


Wymiana 2023

Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią wznowiliśmy kontakty ze szkołą partnerską w Niemczech.  19 kwietnia 2023 wyruszyliśmy w podróż do dalekiego Szwarcwaldu, gdzie byliśmy gośćmi Oken-Gymnasium w Offenburgu. Tu pod opieką nauczycieli pana Janna Kollera oraz pani Ewy Sobieraj braliśmy udział w bogatym różnorodnym projekcie, którego motywem przewodnim była historia II Wojny Światowej ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury Żydów. Oprócz zajęć teoretycznych w szkole, mieliśmy okazję zwiedzić wiele miejsc ważnych dla tego tematu: średniowieczna mikwa w Offenburgu, cmentarze żydowskie, wielka Synagoga Pokoju w Strassburgu. W dzielnicy żydowskiej Strassburga obserwowaliśmy życie współczesne Żydów w Strassburgu: ich szkoły, sklepy, parki i wiele więcej…. .

Strassburg zrobił na nas ogromne wrażenie, dlatego odwiedziliśmy go aż 2 razy. Musieliśmy przecież zobaczyć ogromną Katedrę (Cathedrale Notre Dame de Strasbourg), klimatyczne uliczki starego Strassbourga, no i dzielnicę europejską jako siedzibę Rady Europy, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Parlamentu Europejskiego. Tu wzięliśmy udział w grze dotyczącej wiedzy o Unii Europejskiej – emocji było dużo.

A w wolnym czasie szukaliśmy wrażeń i wytchnienia pośród widowiskowej przyrody gór Szwarcwaldu. Niezapomniana była wędrówka przez winnice Rammersweier.

Tydzień szybko minął, za szybko. Ale pod koniec maja spotkamy się ponownie. Tym razem w Olsztynie!

Szkolną wymianę uczniów z partnerskim gimnazjum w Offenburgu prowadzimy dzięki dofinansowaniu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

    

 


W maju 2023 odbyła się rewizyta naszych partnerów z Offenburga. Pokazaliśmy im Olsztyn
wraz z jego zabytkami oraz zawieźliśmy do stolicy mazurskich krajobrazów – Mikołajek, aby
mogli zachwycić się jeziorami i lasami regionu. Rejs motorówkami po jeziorach mazurskich
był niewątpliwie atrakcją spotkania. A zaraz po nim pobyt na molo i na plaży w Sopocie.
Zajęcia rekreacyjno-wodne dopełniły warsztaty językowo-kulturoznawcze w Centrum
Mniejszości Niemieckiej w ramach Kampanii Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
Bilingua. Mimo tak atrakcyjnych zajęć: zabaw, animacji i rekreacji wodnej, uczniowie jednak
nadal zgłębiali temat edukacyjny spotkania: „Historia II wojny światowej oraz kultura i dzieje
narożu żydowskiego” W tym celu odbyły się dwa pouczające spotkania na temat dziejów
narodu żydowskiego: z panią dyrektor Fundacji Borussia Kornelią Kurowską w domu
Mendelsohna i panią Krystyną Szter w barczewskiej synagodze. Projekt dopełniło też
odwiedzenie miejsc dot. pamięci o II wojny światowej: była kwatera Hiltera w Wilczym
Szańcu i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Ponadto spotkanie pozwoliło przybliżyć uczniom z Offenburga sylwetkę patrona Szkoły
Mikołaja Kopernika w Olsztyńskim Roku Kopernika przez spotkania z pracownikami
Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie.
Nasza wymiana szkolna jest dofinansowana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży
w Warszawie.

 


Skip to content