Dokumenty z działalności

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie informuje, że Walne Zebranie Członków przeprowadzone 11 kwietnia 2024r. zaakceptowało  złożone przez Zarząd  sprawozdania, dokonało wyboru organów Stowarzyszenia oraz podjęło uchwałę co do kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu przeprowadzonym 25 kwietnia 2024r. dokonano podziału funkcji w ramach tego organu.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

Andrzej Kurowski – Przewodniczący,

Ireneusz Markiewicz – Wiceprzewodniczący,

Mirosław Witkowski – Sekretarz,

Teresa Kurzawska – Skarbnik,

Joanna Toczko – Członek,

Krzysztof Markocki – Członek,

Tomasz Czajczyc – Członek,

Walne Zebranie wybrało również Komisję Rewizyjną w składzie:

Barbara Powązka – Członek, Alicja Bogdanowicz – Członek i Zofia Malkowska – Członek.

Komisja dokona ukonstytuowania na najbliższym swoim posiedzeniu.

 


 

Dokumenty z działalności

 

 

Skip to content