Egzamin DSD

Uczniowie naszej szkoły realizujący naukę języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym mają możliwość uzyskania nieodpłatnie certyfikatu językowego Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz na poziomie B2/ C1 – DSD II.

Czym jest DSD i co daje uczniom pozytywny wynik egzaminu DSD (Deutsches Sprachdiplom)?

– Jest to egzamin opracowywany w ścisłej współpracy z niemiecką instytucją oświatową ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen).

– Jest on egzaminem państwowym opartym o standardy europejskie

– Jest on egzaminem złożonym z części ustnej i pisemnej

– Jest on egzaminem dwupoziomowym:

  • DSD I A2-B1, zdawany na poziomie gimnazjum
  • DSD II B2-C1, zdawany na poziomie liceum

– Jest on przewidziany dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się                              j. niemieckiego już wcześniej.

– Jest on egzaminem dla „całej klasy lub grupy„! Do tego egzaminu nie mogą przystąpić uczniowie, którzy chcieliby się do niego przygotowywać indywidualnie!

– zdany egzamin daje uczniom możliwość podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku w krajach niemieckojęzycznych

– osoby posiadające dyplom DSD II zwiększają swoje szanse na zatrudnienie nie tylko na polskim, ale przede wszystkim na europejskim rynku pracy,

– Dyplom DSD II odpowiada poziomowi KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) Instytutu Goethego

– Dyplom DSD II poświadcza znajomość języka niemieckiego na wysokim poziomie B2/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

– egzamin DSD II w ramach programu szkolnego jest bezpłatny

Jak III LO przygotowuje uczniów do zdania egzaminu DSD II?

Uczniowie naszego liceum otrzymują szansę na zdanie egzaminu dzięki

– nauczaniu języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym

– rzetelnej pracy wykwalifikowanej kadry, która stosuje różnorodne formy nauczania

– ciekawym i urozmaiconym lekcjom języka niemieckiego

– stwarzaniu możliwości żywego kontaktu z językiem (wymiana polsko-niemiecka)

– współpracy z jednostkami partnerskimi

– udziale w różnych projektach promujących naukę j. niemieckiego

 

Skip to content