Planowane klasy

 

III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Olsztynie

REKRUTACJA 2024/2025

W roku szkolnym  2024 / 2025  planowane są następujące oddziały:
Symbol oddziału  

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

 

 

Język obcy w rozszerzeniu 

 

Język obcy na podstawie
 

1C

30 miejsc

j. polski + biologia + język obcy

 

 

 angielski lub

niemiecki

angielski

niemiecki

francuski

 

 

1 D

30 miejsc

 

j. polski + wiedza o społeczeństwie
+ język obcy

 

 

 angielski lub

niemiecki

angielski

niemiecki

francuski

 

 

Klasa 1C

Klasa 1C jest sprofilowana z myślą o tych uczniach, którzy chcą połączyć swoją humanistyczną naturę (język polski w zakresie rozszerzonym) z wiedzą naukową z zakresu biologii (poziom rozszerzony), jako przedmiotu punktowanego na wielu ciekawych kierunkach studiów. Trzeci przedmiot  rozszerzony to język obcy do wyboru: język angielski lub język niemiecki (z możliwością przystąpienia do certyfikatu DSD II). Kończąc tę klasę uczeń może aplikować na psychologię, filologię polską, angielską, niemiecką, fizjoterapię, biologię, biotechnologię, bioinżynierię, mokrobiologię, bezpieczeństwo i certyfikację żywności, kosmetologię, dietetykę, ratownictwo medyczne, fizjoterapię, inżynierię środowiska, kryminologię, pielęgniarstwo, położnictwo,  pożarnictwo, leśnictwo, ochronę środowiska, służby mundurowe, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, zootechnikę.

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:

Rozszerzenie z języka polskiego jest dla osób, które szukają uniwersalnych prawd o świecie i człowieku w literaturze, teatrze i filmie. Uczniowie klasy 1C  biorą aktywny udział w życiu kulturalnym Olsztyna. W poszukiwaniu inspiracji regularnie odwiedzają teatry i muzea w Warszawie i Trójmieście, biorą udział w konkursach recytatorskich i literackich, plastycznych, filmowych i fotograficznych, a latem wypoczywają na żeglarskich rejsach dla humanistów. Klasa współpracuje z UWM: Wydziałem Humanistycznym, Katedrą Filologii Angielskiej, Katedrą Germanistyki, Goethe Institut,  Stowarzyszeniem Borussia, Teatrem im. Stefana Jaracza, Galerią BWA. Uczniowie tej klasy rozwijają swoją kreatywność w Programie „ODYSEJA UMYSŁU” i uczestniczą w ogólnopolskiej prezentacji w Gdyni.

Uczniowie od pierwszej klasy realizują biologię w zakresie rozszerzonym, a połowa lekcji to zajęcia laboratoryjne! Nauka odbywa się w dobrze wyposażonej pracowni biologicznej. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach i warsztatach organizowanych przez UWM. Odbywają się zajęcia terenowe i praktyczne w Arboretum w Kudypach i w Muzeum Przyrody. Uczniowie tej klasy chętnie zgłaszają się do Szkolnego Festiwalu EXPLORY, gdzie prezentują swoje innowacyjne pomysły na naukowe rozwiązanie problemów z otaczającego nas świata. Udział w EXPLORY otwiera drogę do badań naukowych we współpracy z uczelniami wyższymi i umożliwia rejestrację patentów zaproponowanych przez uczniów.

Klasa 1D

Wybór klasy 1D umożliwia uczniom, oprócz realizacji podstawy programowej na poziomie rozszerzonym z języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie, rozwój ich indywidualnych zainteresowań humanistycznych. Oprócz standardowego toku kształcenia na poziomie rozszerzonym w ramach każdego przedmiotu oferowane są projekty edukacyjne oraz zajęcia wykraczające poza podstawę programową. Trzeci przedmiot  rozszerzony to język obcy do wyboru: język angielski lub język niemiecki (z możliwością przystąpienia do certyfikatu DSD II). Absolwenci tej klasy studiują prawo, filologię polską, administrację, bezpieczeństwo narodowe,  filologię angielską, filologię germańską, filozofię, dziennikarstwo i komunikację społeczną, analitykę i zarządzanie publiczne, analizę i kreowanie trendów, historię, politologię i stosunki międzynarodowe, socjologię, lingwistykę, logopedię, nauki o rodzinie, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, pedagogikę specjalną, teatrologię i kierunki pokrewne.

Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów rozszerzonych:

Rozszerzenie z języka polskiego jest dla osób ambitnych, ciekawych świata, o szerokich horyzontach i dla tych, którzy poszukują uniwersalnych prawd o świecie i człowieku. Klasa współpracuje z UWM, Stowarzyszeniem Borussia, Teatrem im. Stefana Jaracza, Galerią BWA, Wydziałem Prawa i Administracji UWM, IPN i Archiwum Państwowym w Olsztynie. Uczniowie biorą udział w licznych Olimpiadach np.: Literatury i Języka Polskiego, Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Mediach. Dzięki współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Olsztynie w szkole funkcjonuje Galeria Sztuki, gdzie prezentowane są oryginalne dzieła sztuki, a do dyspozycji szkolnych twórczych umysłów pozostaje „Kreatywna ściana”. Szkoła promuje uczniów piszących poezję oraz utalentowanych muzycznie.

Uczniowie realizując program z wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności zarówno w sposób tradycyjny jak i innowacyjny. Lekcje będą prowadzone z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, w formie wykładów, metodą problemową, z analizą tekstów oraz ćwiczeń. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, pełnej życzliwości i tolerancji. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami IPN, AK Klubu Sybiraka, cyklicznych wykładach prowadzonych przez profesorów Wydziału Prawa UWM. Istnieje możliwość udziału w wycieczkach do Wilna, Sejmu RP, Rady Miasta, Sądu. Uczniowie będą mogli brać udział w Olimpiadach i Konkursach przedmiotowych: Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada Wiedzy o Prawie.

Uczniowie z profilu humanistycznego chętnie biorą udział w projektach i akcjach prowadzonych przez szkolną bibliotekę jak „Pojedynek na miny”, „Pierwsze wiersze”, Grupa teatralna „Mimo”.

Skip to content