Planowane klasy

III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Olsztynie

REKRUTACJA 2023/2024

 

W roku szkolnym  2022 / 2023  planowane są następujące oddziały:
Symbol oddziału  

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

 

 

Język obcy w rozszerzeniu 

 

Język obcy na podstawie
 

1A

30 miejsc

biologia + chemia + język obcy

 

 

 angielski lub

niemiecki

 

angielski

niemiecki

francuski

 

1B

30 miejsc

matematyka + język obcy

+ do wyboru: informatyka, geografia

 

 angielski lub

niemiecki

angielski

niemiecki

francuski

 

 

1C

30 miejsc

j. polski + biologia + język obcy

 

 

 angielski lub

niemiecki

angielski

niemiecki

francuski

 

 

1 D

30 miejsc

 

j. polski + wiedza o społeczeństwie
+ język obcy

 

 

 angielski lub

niemiecki

angielski

niemiecki

francuski

 

1 E

30 miejsc

 

język angielski + język niemiecki

+ do wyboru:
geografia lub wiedza o społeczeństwie

 

angielski i

niemiecki

 

Skip to content