EKOPRACOWNIA – SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

EKOPRACOWNIA III LO W OLSZTYNIE

-ZIELONE SERCE SZKOŁY

 

Ekopracownia przyrodnicza – zielone serce szkoły została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50.000 PLN.

W roku szkolnym 2022/2023 III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie przystąpiło do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na Ekopracownię – zielone serce szkoły i zostało zwycięzcą tego konkursu.

W czasie wakacji przystąpiliśmy do remontu sali nr 14 na parterze szkoły. Prace remontowe obejmowały:

– szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitu sali,

– przygotowanie i montaż zielonej ściany z porostami,

– przygotowanie i montaż nazwy ekopracowni – LITO0RIA,

– montaż oświetlenia ledowego na zielonej ścianie,

– montaż rolet zaciemniających na oknach,

– montaż monitora interaktywnego,

–  montaż tablicy suchościeralnej.

Potem zakupiliśmy wyposażenie do pracowni przyrodniczej: ławki, krzesła, szafy, biurko, monitor interaktywny, tablica, mikroskopy optyczne dla uczniów, piórniki z narzędziami preparacyjnymi, zestawy gotowych preparatów do nauczania biologii w zakresie podstawowym i rozszerzonym, mikroskop dla nauczycieli połączony z kamerą i monitorem interaktywnym.

W wyniku przeprowadzonego remontu i po dokonaniu zakupów wyposażenia, pomocy dydaktycznych i preparatów w dniu 25.09.2023 została utworzona ekopracownia przyrodnicza III LO w Olsztynie i uroczyście otwarta w obecności Prezydenta Olsztyna.

Obecnie z ekopracowni korzystają wszyscy uczniowie szkoły – 531 uczniów. Mamy 8 klas z rozszerzonym zakresem nauczania biologii – co stanowi 241 uczniów, którzy korzystają z pełni wyposażenia pracowni i preparatów oraz pomocy dydaktycznych. Prowadzą eksperymenty, obserwacje i ćwiczenia laboratoryjne przez cały rok szkolny.

Planujemy prowadzenie zajęć rozwijających biologiczne i ekologiczne zainteresowania uczniów takich jak: „Życie w kropli wody”, „Leki z zielonej apteki”. Uczniowie przygotowują się do olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Biologicznej i Olimpiady Zdrowego Stylu Życia.

Planujemy wiosną zajęcia dla uczniów szkół podstawowych współpracujących z naszym liceum oraz przedszkolaków z sieci współpracy „Przyjaciele Mikołaja Kopernika”.

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji. Nazwa zadania: Ekopracownia – zielone serce szkoły. Koszt kwalifikowany zadania: 55.556 PLN.

         Szkoły i instytucje partnerskie, z którymi współpracujemy w zakresie edukacji ekologicznej i przyrodniczej:

  1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

https://uwm.edu.pl/

  1. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

https://wmodn.olsztyn.pl/

  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie

https://www.sp1barczewo.edu.pl/

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sząbruku

https://szkolaszabruk.edupage.org/

  1. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Olsztynie

https://pm1.olsztyn.eu/

  1. Przedszkole Miejskie Nr 13 w Olsztynie

https://pm13.olsztyn.eu/

  1. Przedszkole Miejskie Nr 19 w Olsztynie

https://pm19.olsztyn.eu/

  1. Przedszkole Britannica w Olsztynie

https://britannica.olsztyn.pl/

Kod QR do informacji o ekopracowni przyrodniczej III LO w Olsztynie

Skip to content