ZEBRANIA SZKOLNE RODZICÓW I KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE Z NAUCZYCIELAMI

 

8 września 2022 

czwartek

klasy I 

godz. 16:45

Zebranie organizacyjne z Dyrekcją Szkoły            

 i wychowawcami  klas pierwszych

Sprawy ważne:
deklaracje wychowanie do życia w rodzinie, religii; obsługa konta Librus (szkolenie rodziców), procedury dotyczące generowania nowego; hasła; obiady, plan zebrań na cały rok

klasy II – IV

godz. 17:00

Zebranie organizacyjne z wychowawcami klas II-IV
Sprawy ważne:
deklaracje wychowanie do życia w rodzinie; obsługa konta Librus (szkolenie rodziców); procedury dotyczące generowania nowego; hasła; wybór Komitetu  Studniówkowego  w klasach trzecich po SP, obiady, plan zebrań na cały rok
27 października 2022 klasy I – IV

godz. 17:00 – 18.00

Zebranie z wychowawcą klasy i konsultacje przedmiotowe z uczącymi
15 grudnia 2022
czwartek
klasy I – IV

godz. 17:00-18:00

Konsultacje przedmiotowe z uczącymi – zagrożenia śródroczną oceną niedostateczną
19 stycznia 2022
czwartek
klasy I – IV

godz. 17:00

Zebranie podsumowujące I okres, zebranie z wychowawcą klasy
23 marca 2022
czwartek
klasy I – III

godz. 17:00-18:00

Konsultacje przedmiotowe z uczącymi
klasy IV

godz. 17:00-18:00

Konsultacje przedmiotowe z uczącymi – zagrożenia roczną oceną niedostateczną
26 kwietnia 2022
środa
klasy I – III

godz. 17:00-18:00

Zebranie z wychowawcą klasy i konsultacje przedmiotowe z uczącymi
18 maja 2022
czwartek
klasy I – III  

godz. 17:00-18:00

Konsultacje przedmiotowe z uczącymi – zagrożenia roczną oceną niedostateczną
Skip to content