ZEBRANIA SZKOLNE RODZICÓW I KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE Z NAUCZYCIELAMI

 

7 września 2023 

czwartek

klasy I 

godz. 16:45

Zebranie organizacyjne z Dyrekcją Szkoły            

 i wychowawcami  klas pierwszych

Sprawy ważne:
deklaracje wychowanie do życia w rodzinie, religii; obsługa konta Librus (szkolenie rodziców), procedury dotyczące generowania nowego; hasła; obiady, plan zebrań na cały rok

klasy II – IV

godz. 17:00

Zebranie organizacyjne z wychowawcami klas II-IV
Sprawy ważne:
deklaracje wychowanie do życia w rodzinie; obsługa konta Librus (szkolenie rodziców); procedury dotyczące generowania nowego; hasła; wybór Komitetu  Studniówkowego  w klasach trzecich po SP, obiady, plan zebrań na cały rok
26 października 2023 klasy I – IV

godz. 17:00 – 18.00

Zebranie z wychowawcą klasy i konsultacje przedmiotowe z uczącymi
14 grudnia 2023
czwartek
klasy I – IV

godz. 17:00-18:00

Konsultacje przedmiotowe z uczącymi – zagrożenia śródroczną oceną niedostateczną
18 stycznia 2024
czwartek
klasy I – IV

godz. 17:00

Zebranie podsumowujące I okres, zebranie z wychowawcą klasy
14 marca 2024
czwartek
klasy I – III

godz. 17:00-18:00

Konsultacje przedmiotowe z uczącymi
klasy IV

godz. 17:00-18:00

Konsultacje przedmiotowe z uczącymi – zagrożenia roczną oceną niedostateczną
23 kwietnia 2024
czwartek
klasy I – III

godz. 17:00-18:00

Zebranie z wychowawcą klasy i konsultacje przedmiotowe z uczącymi
23 maja 2024
czwartek
klasy I – III  

godz. 17:00-18:00

Konsultacje przedmiotowe z uczącymi – zagrożenia roczną oceną niedostateczną
Skip to content