Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

PODZIĘKOWANIEJEMY ZDROWO  

Mając świadomość faktu, że na rozpoczęcie zdrowej diety nigdy nie jest za późno, klasa Ic na jednej z godzin wychowawczych postanowiła wspólnie przygotować coś zdrowego i smacznego do jedzenia. Były to sałatki owocowe. Uczniowie chcieli pokazać, że przygotowanie pożywnej przekąski wcale nie jest takie czasochłonne.

UWAGA KONKURS!!!  Zgłoszenia do 27.02.2020

We współczesnym świecie istnieje potrzeba zwiększenia udziału szkół w działaniach na rzecz zdrowia społeczeństwa. Zdrowie i edukacja są ze sobą wzajemnie powiązane.

Dobre zdrowie dzieci i młodzieży sprzyja uczeniu się i dobremu przygotowaniu do szkoły, umożliwia rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i kreatywności oraz utrzymywanie dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

Dobre zdrowie nauczycieli i pracowników szkoły sprzyja wydajności i satysfakcji z pracy, realizacji zadań szkoły oraz dobremu samopoczuciu uczniów.

Stąd też Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) utworzyła Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie, do której należy 45 krajów.

Jako społeczność III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie przystąpiliśmy do tego programu i ubiegamy się o Wojewódzki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie. Nasze Liceum zarówno w poprzednim jak i w bieżącym roku szkolnym podejmuje rozmaite działania prozdrowotne.

Ankieta Narodowego Instytutu Zdrowia W drugiej połowie stycznia uczniowie Kopernika wypełniali anonimową ankietę w ramach badania naukowego poświęconego używaniu przez młodzież wyrobów zawierających nikotynę, takich jak tradycyjne papierosy, e-papierosy itp.
Odpowiedzi udzielone przez naszych uczniów posłużą do analiz naukowych na potrzeby programów edukacyjnych, które realizuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Akcja rejestracji dawców szpiku

16.01 odbyła się w naszej szkole akcja rejestracji dawców szpiku kostnego w bazie danych fundacji DKMS. Chętnych do oddania chorym cząstki siebie nie brakowało. Na przerwach między lekcjami osoby zdecydowane, żeby zostać dawcą szpiku wypełniały krótki formularz i pobierały samodzielnie wymaz materiału genetycznego z policzka. Rejestrację prowadzili wolontariusze, którzy bardzo mocno zaangażowali się w przedsięwzięcie. Warto wiedzieć, że do bazy DKMS można również zapisać się bez wychodzenia z domu. Wystarczy zamówić pakiet rejestracyjny, który zostanie wysłany na wskazany adres.

Relację TVP Olsztyn z akcji rejestracji dawców szpiku w 3LO można również obejrzeć klikając w link:https://www.telewizjaolsztyn.pl/wiadomosci/9872,sa-gotowi-ratowac-cudze-zycie

 KOPERNIK DBA O ZDROWIE

Dnia 12 grudnia 2019 roku uczniowie Kopernika wzięli udział w prelekcji o szkodliwości palenia, która odbyła się w Szpitalu Pulmunologicznym w Olsztynie.

KONKURS NA LOGO ROZSTRZYGNIĘTY!

Konkurs na logo  Szkoły Promującej Zdrowie   wygrała   Marta Żebrowska z klasy IH. Gratulujemy!!! ? ? ? ?

PRELEKCJA NA TEMAT TRANSPLANTOLOGII  

12 listopada klasa IIa i I d wzięły udział w prelekcji na temat transplantacji. Odwiedziła nas paniMarta Leszczyńska – wojewódzki koordynator do spraw transplantologii.

KONFERENCJA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
29 października 2019 roku nauczyciele z zespołu ds. promocji zdrowia wzięli udział w naradzie przedstawicieli szkół i placówek realizujących projekt Szkoła Promująca Zdrowie w Lidzbarku Warmińskim. Szkolenie dotyczyło koncepcji szkoły promującej zdrowie, jej definicji, modelu, zasad tworzenia, standardów oraz narzędzi do ewaluacji podjętych działań.

WSPÓŁPRACA Z CENTRUM KRWIODAWSTWA

W ramach promocji działań prozdrowotnych szkoła nawiązała kontakt z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Olsztynie, które w tym roku szkolnym realizuje projekt edukacyjny „Twoja krew, moje życie”. Otrzymaliśmy ulotki promujące oddawanie krwi. Zostaną one przekazane uczniom na godzinach wychowawczych. W kwietniu odbędzie się prelekcja na temat honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa, którą poprowadzi pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa.

LOGO

Oto prace nadesłane na konkurs na logo Szkoły Promującej Zdrowie. Posiedzenie jury już wkrótce!

SPOTKANIE SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE  

5 listopada 2019 roku  Kopernik   był na spotkaniu Szkół Promujących Zdrowie w Działdowie i wysłuchał wykładu dotyczącego wspierania dobrostanu psychicznego i zapobieganie problemom zdrowia psychicznego w systemie oświaty.

 KONFERENCJA SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

16 listopada 2018 na wojewódzkiej konferencji szkół promujących zdrowie z rąk warmińsko-mazurskiego wicekuratora oświaty oficjalnie otrzymaliśmy akt przynależności do programu „Szkoła promująca zdrowie”.

 

Uwaga Konkurs!Bieżący rok szkolny jest kolejnym rokiem, w którym naszaszkoła ubiega się o przyznanie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. W tymroku położymy nacisk na profilaktykę oraz walkę z uzależnieniem od papierosów,zarówno tych tradycyjnych jak i elektronicznych. W związku z tym Szkolny Zespółds. Promocji Zdrowia ogłasza konkurs na logo szkoły promującej zdrowie. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie własnej wizji logoSzkoły Promującej Zdrowie w formie płaskiej pracy plastycznej/pracy graficznej. III LO im M. Kopernika w Olsztynie stara się o otrzymanie WojewódzkiegoCertyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Zwycięskie logo będzie specjalnym logiemnaszej szkoły w ramach Programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Skip to content