Francuska

Początek wymiany z Francją to rok 1989. Od 1991 roku datuje się nasza współpraca z Bretanią. Po dwóch latach kontaktów polegających na wymianach klas, obozach letnich i stażach uczniów podpisana została umowa o współpracy z Liceum Rabelais w Saint Brieuc. W imieniu francuskiej szkoły dokument ten podpisał dyrektor pan G. Le Forestier,

w imieniu III LO – dyrektor pan Witold Karpiński. Po trzech pracowitych lecz ciekawych latach otrzymaliśmy Attestation z Ambasady Francuskiej w Warszawie (6.09.1996 r.). Wymiana ta jest kontynuowana dzięki przychylności nowego dyrektora Liceum Rabelais – pana Jean Paul Belveze i dyrekcji III LO.
W wymianach młodzieży z naszej szkoły uczestniczą obecnie głównie uczniowie klas „francuskich” przygotowujący się do egzaminu DELF. Do tej pory w wymianie uczestniczyło ponad 560 naszych uczniów.
Przygotowania do każdej wymiany trwają od 1 do 2 lat. W czasie tym uczniowie biorący udział w wymianie:
– nawiązują korespondencję (ułatwioną teraz dzięki dobrodziejstwu sieci Internet),
– zapoznają się z Bretanią,
– opracowują informacje o Polsce, Warmii i Mazurach i Olsztynie (w języku francuskim),
– opracowują informacje o tradycjach, obchodzonych świętach w obu krajach,
– opracowują informacje o firmach polsko-francuskich,
– przygotowują program artystyczny i ekipę sportową,
– opracowują wewnętrzny regulamin grupy,
– doskonalą znajomość języka,
– bogacą słownictwo francuskie.
W przygotowaniach aktywnie uczestniczą rodzice uczniów i nauczyciele innych przedmiotów.
Cele współpracy to:
– poznanie Francji i Polski, kultury i zabytków obu krajów,
– poznanie szkoły francuskiej i polskiej oraz rówieśników z zaprzyjaźnionego liceum,
– możliwość doskonalenia języka francuskiego i sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce,
– poznanie życia codziennego rodziny korespondenta (uczestnicy wymiany mieszkają w domach swych kolegów),
– kształcenie umiejętności przebywania i współpracy w grupie,
– kontynuowanie zawiązanych przyjaźni na gruncie prywatnym.

Skip to content