Francuska

Kilka wspomnień z naszych kontaktów polsko-francuskich w formule wymiany uczniowskiej….

Początek wymiany z Francją to był rok 1989. Od 1991 roku dokładnie z Bretanią. Po dwóch latach kontaktów polegających na wymianach klas, obozach letnich i stażach uczniów podpisana została umowa o współpracy z Liceum Rabelais w Saint Brieuc. W imieniu francuskiej szkoły dokument ten podpisał dyrektor pan G. Le Forestier. W imieniu III LO – dyrektor pan Witold Karpiński.Po trzech pracowitych lecz ciekawych latach otrzymaliśmy Attestation z Ambasady Francuskiej w Warszawie (6.09.1996 r.).
W wymianach młodzieży uczestniczyli głównie uczniowie klas „francuskich” przygotowujący się do egzaminu DELF. Łącznie w wymianach uczestniczyło ponad 560 uczniów naszej szkoły.
Przygotowania do każdej wymiany trwały 1 do 2 lat. W tym czasie uczniowie biorący udział w wymianie:
– nawiązywali korespondencję
– zapoznawali się z historią i specyfiką Bretanii

– dla potrzeb uczniów francuskich przygotowywali informacje o Polsce, Warmii i Mazurach i Olsztynie 

– opracowywali informacje o tradycjach, obchodzonych świętach w obu krajach, o polskim rynku pracy, itd…we wszystkich tych czynnościach doskonaląc swoją znajomość języka francuskiego.

W przygotowaniach aktywnie uczestniczyli rodzice uczniów i nauczyciele innych przedmiotów.
Cele współpracy to:
– poznanie Francji i Polski, kultury i zabytków obu krajów,
– poznanie szkoły francuskiej i polskiej oraz rówieśników z zaprzyjaźnionego liceum,
– możliwość doskonalenia języka francuskiego i sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce,
– poznanie życia codziennego rodziny korespondenta (uczestnicy wymiany mieszkali w domach swych kolegów),
– kształcenie umiejętności przebywania i współpracy w grupie,
– kontynuowanie zawiązanych przyjaźni na gruncie prywatnym.


Skip to content