Sprawozdanie z Olimpiad Wiedzy o Prawie

      Od roku szkolnego 2021/2022 w naszym liceum znajduje się siedziba Komitetu Okręgowego  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i poszanowania dla prawa.

       Komitet Okręgowy w Olsztynie pracuje w składzie: mgr Agnieszka Skiba – przewodniczący, nauczyciel historii w III LO w Olsztynie, mgr Sławomir Jażdżewski – członek, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii w III LO w Olsztynie, mgr Marek Symonowicz – sekretarz, nauczyciel historii

 i geografii w III LO w Olsztynie, mgr mec. Katarzyna Skrodzka-Sadowska – członek, prawnik, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, mgr mec. Marta Kawula – członek, prawnik oraz

mgr mec. Emil Szulc – członek, prawnik.

Członkowie Komitetu

Członkowie Komitetu Okręgowego w Olsztynie XXIV edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie

     W dniu 26 lutego 2022 r. w eliminacjach okręgowych XXIV edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie wzięło udział trzech uczestników: Oliwia Młyńska z III LO w Olsztynie, Michał Butkiewicz z III LO w Elblągu i Natalia Gałczyk z II LO w Elblągu. Eliminacje okręgowe składały się z dwóch części: testu wiedzy prawniczej i pisemnego egzaminu prawniczego.

     Wymaganą liczbę punktów, kwalifikującą do udziału w Zawodach Centralnych uzyskał Michał Butkiewicz- uczeń III LO w Elblągu.

      Laureaci

Michał Butkiewicz z III LO w Elblągu i Oliwia Młyńska z III LO w Olsztynie – uczestnicy

II części etapu okręgowego XXIV edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie,

członkowie Komitetu Okręgowego i Danuta Gomolińska – Dyrektor III LO w Olsztynie.

      W dniu 4 marca 2023 r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie odbył się  etap okręgowy XXV edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie. Do zawodów przystąpiło 4 uczniów: Oliwia Młyńska z III LO w Olsztynie, Dominik Mościbrocki z XII LO w Olsztynie, Marta Miesikowska z I LO w Ostródzie oraz Michalina Przekop z I LO w Ełku. Laureatami etapu okręgowego zostali: Dominik Mościbrocki z Uniwersyteckiego XII LO w Olsztynie i Michalina Przekop z I LO w Ełku. Mecenas Katarzyna Skrodzka-Sadowska i mecenas Marta Kawula wspierały merytoryczne pracę Komitetu Okręgowego.

Uczestnicy

 Uczestnicy II części eliminacji okręgowych XXV edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie z mecenas Katarzyną

Skrodzką-Sadowską i mecenas Martą Kawulą.

     Już po raz trzeci, w dniu 2 marca 2024 r. w III LO w Olsztynie odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Prawie. W eliminacjach wzięło udział  6 uczestników z 5 szkół: Borys Jakub Dajnowski z Katolickiego LO w Biskupcu, Patrycja Kłosowska z II LO w Olsztynie, Oliwia Młyńska z III LO w Olsztynie, Alan Rynkiewicz z Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu, Patryk Rzeźnik i Krzysztof Seroczyński z Uniwersyteckiego XII LO w Olsztynie. Do etapu centralnego XXVI edycji Olimpiady zakwalifikowała się Patrycja Kłosowska z II LO w Olsztynie.

 

Uczestnicy etapu okręgowego w Olsztynie XXVI edycji Olimpiady  Wiedzy o Prawie.

      Eliminacje okręgowe przeprowadzane od 2022 r. w budynku III LO w Olsztynie zakończyły się sukcesem dzięki zaangażowaniu uczestników oraz organizatorów. Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Prawie będzie kontynuował swoją działalność w kolejnych latach. Rozwijając pasję, młodzież z województwa warmińsko- mazurskiego będzie miała dalszą szansę jako laureat/finalista Olimpiady na uzyskanie uprawnienia  wyższych uczelni – przyjęcie na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na podane kierunki kształcenia.

 

 

Skip to content