O projekcie

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie jako jedno z nielicznych w naszym mieście otrzymało Akredytację Erasmus Plus na lata 2021- 2027. Umożliwia ona naszym uczniom i nauczycielom udział w zagranicznych wymianach edukacyjnych, kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe i językowe, wyjazdach tzw „job shadowing” w celu obserwacji pracy i działań nauczycieli w szkołach na terenie Unii Europejskiej.
10 Uczennic z Samorządu szkolnego wyjechało na Sycylię , do Liceum IIS ESCHILO w miejscowości Gela, aby wymienić się doświadczeniem w pracy na rzecz szkoły, uczniów i społeczności lokalnej oraz obserwować życie szkolne we włoskiej szkole. 5 nauczycieli obserwowało pracę nauczycieli w Belgii w “ZAVO-Brede Eerste Graad” w Zaventem i przywiozło wiele cennych spostrzeżeń i rozwiązań w popandemicznej szkolnej rzeczywistości. Ponadto, nauczyciele wzięli udział w łącznie 29 kursach metodycznych i językowych we Francji, Włoszech, na Malcie, w Hiszpanii, Czechach, Chorwacji i Grecji. Kształcenie kadry i uczniów nie kończy się wraz z datą zakończenia wyjazdu i otrzymaniem zaświadczenia o zrealizowanej mobilności . Korzyści jest całe mnóstwo: nawiązujemy nowe kontakty, współpracujemy z zagranicznymi szkołami, stosujemy nowatorskie metody pracy, w końcu -poznajemy samych siebie i swoje możliwości naukowe , zachowanie w nowych sytuacjach oraz nie tylko uczymy się tzw. umiejętności twardych, ale też nabywamy tak istotne dziś kompetencje miękkie.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej w Programie Erasmus Plus w roku szkolnym 2022/ 2023 wyniosło 69540 EURO.
W roku szkolnym 2023/2024 kwota dofinansowania wynosi 34200 EURO. Obejmuje ona planowane wyjazdów uczniów ze szkolnego koła wolontariuszy oraz kursy i szkolenia kadry nauczycielskiej.

Skip to content