Klub Wnuka Sybiraka

Pokoleniowe spotkanie młodzieży III LO z Sybirakami

14 czerwca 2021 r. odbyło się w naszej szkole pokoleniowe spotkanie młodzieży z Sybirakami. Ze względu na pandemię spotkanie odbyło się w reżimie sanitarnym i z dużym  opóźnieniem. Absolwenci z klasy III D podziękowali Sybirakom za 3-letnią owocną współpracę i poprosili młodszych  kolegów i koleżanki z I D o kontynuowanie pracy w Klubie Wnuka Sybiraka. Nasza szkoła współpracuje z Sybirakami od 2008 r. Celem Klubu  jest uczestniczenie we wszelkich inicjatywach  na rzecz upamiętnienia Polskiej Golgoty Wschodu. Członkowie Klubu poznają i utrwalają świadectwa o deportacjach i nieludzkim obliczu komunistycznego terroru, a tym samym ostrzegają następne pokolenia przed systemem totalitarnym. Prezes Klubu Bartosz Makosiej oraz Vice-prezes Weronika Kasprzak zapoznali uczniów z klasy I D z działalnością Klubu z ostatnich trzech lat i zapewnili, że współpraca z Sybirakami to wielka przyjemność i nauka historii od naocznych świadków. Opiekę nad VII już Klubem sprawuje  Pani Profesor Elżbieta Andrasz.

 

10 luty 1940, Dziesiąty luty będziem pamiętali…

Wiedza o deportacjach Polaków na Sybir jest ciągle powierzchowna. Nie wiemy nawet, ilu obywateli Rzeczpospolitej Sowieci wywieźli w głąb Związku Radzieckiego. Generał Władysław Anders szacował, że w latach 1940 – 1941 na Syberię deportowano około 2mln Polaków. Najbardziej złowrogą datą dla Polaków była sobota 10 lutego 1940 r. Tylko tego dnia wywieziono na Syberię ponad 140 tys. obywateli polskich: urzędników państwowych, działaczy samorządowych, osadników wojskowych, leśniczych i kolejarzy z rodzinami. Dziesiąty luty będziem pamiętali, przyszli sowieci, myśmy jeszcze spali… Tak brzmi początek pieśni zesłańców ułożonej w bydlęcych wagonach na Sybir. W 79. Rocznicę I Wielkiej Wywózki Polaków na Sybir olsztyńscy Zesłańcy, ich rodziny oraz młodzież zrzeszona w Klubach Wnuka Sybiraka wspominali i modlili się w intencji zmarłych i żyjących Sybiraków.

 

WYSTAWA EDUKACYJNA A ONI WCIĄŻ DO NIEPODLEGŁEJ SZLI…
8 listopada 2018 r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie uroczyście otwarto wystawę poświęconą pamięci Sybiraków : A Oni wciąż do Niepodległej szli… Losy Polaków na Syberii to tragiczny i nie do końca rozpoznany temat. Ekspozycję przygotowaną przez Klub Wnuka Sybiraka pod kierunkiem opiekuna Klubu Pani Elżbiety Andrasz otwarto z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Tytuł wystawy został zaczerpnięty z hymnu Sybiraków, pieśni bliskiej sercu każdemu Zesłańcowi. Wystawa ukazuje historię deportacji ludności polskiej w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940 -1956 oraz prezentuje materiały przekazane przez byłych Zesłańców zamieszkujących obecnie teren województwa olsztyńskiego.
Po oficjalnym otwarciu wystawy młodzież zrzeszona w Klubie Wnuka Sybiraka III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie zaprosiła wszystkich zgromadzonych na pokoleniowe spotkanie, w czasie którego poinformowała o działalności Klubu Sybiraka w latach 2016-2018. Uczniowie III LO mają zaszczyt współpracować ze Związkiem Sybiraków w Olsztynie od 2008r. Prezes Klubu Wnuka Sybiraka – Łukasz Krzemiński podziękował Sybirakom za tę piękną i owocną współpracę.


Z Sybirakami na Jasnej Górze

W dniach 5-6 maja 2018 r. członkowie  Klubu Sybiraka   na zaproszenie Związku Sybiraków w Olsztynie  uczestniczyli  w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sybiraków na Jasną Górę. Uroczystość połączona była z 90.Rocznicą powstania Związku Sybiraków i 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę.     

Opiekun Klubu – Elżbieta Andrasz


Klub Wnuka Sybiraka 2016-2018
Od 28 listopada 2016 r. obowiązek pielęgnacji i propagowania pamięci o Sybirakach przejęła klasa I D. Prezesem Klubu został Łukasz Krzemiński, zastępcą – Patryk Skorupa, skarbnikiem – Barbara Wieczorek , kronikarzem- Klaudia Nowakowska. Inni uczniowie klasy zostali oficjalnie ustanowieni członkami Klubu i odtąd oni sprawują pieczę nad działalnością Klubu Wnuka Sybiraka. Opiekunem Klubu nadal pozostaje Pani dr Elżbieta Andrasz


Klub Wnuka Sybiraka został założony w III Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie w październiku 2008 r. z inicjatywy olsztyńskich Sybiraków i za zgodą Pani Dyrektor Danuty Gomolińskiej. Opiekę nad Klubem przyjęła Pani Elżbieta Andrasz.

Celem Klubu Wnuka Sybiraka jest upamiętnienie martyrologii ok. 2 mln Polaków wywiezionych na Syberię w latach 1940-1956. Członkowie Klubu poznają od naocznych świadków – Sybiraków bolesne karty tamtych wydarzeń.

W latach 2015-2017 opiekę nad Klubem Wnuka Sybiraka sprawuje klasa II D. Funkcję prezesa klubu pełni Mateusz Wikiera.

 

 

 

 

null

 

 

 

Skip to content