Rekrutacja – info

W szkole proponujemy 4-5 oddziałów. Ze względu na mniej liczny rocznik w rekrutacji 2024/2025 proponujemy tylko dwie klasy. 

III Liceum Ogólnokształcące to szkoła ze stabilną, doświadczoną kadrą. Wszyscy nauczyciele przedmiotów maturalnych posiadają uprawnienia egzaminatora maturalnego. Wykwalifikowana kadra zapewnia wysoki poziom kształcenia potwierdzony wynikami matur. Każdego roku na uczelnie wyższe dostaje się ponad 90% absolwentów.

Uczniowie III LO to stypendyści: Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Olsztyn, Marszałka Województwa, Stypendium im. Marcina Antonowicza. Wielokrotnie zdobywali też tytuł „Primus Inter Pares”.

III LO to szkoła nowoczesna. Wszystkie pracownie mają dostęp do Internetu, pracownie wyposażone są w rzutniki multimedialne lub tablice interaktywne, uczniowie wykorzystują na lekcjach tablety. Szkoła dysponuje:

  • 2 pracowniami informatycznymi (PC z systemem Windows oraz iMac z systemem OS X),
  • pracowniami przedmiotowymi z biologii, chemii i fizyki z zapleczem laboratoryjnym ,
  • pracowniami językowymi przystosowanymi do nauki w małych grupach,
  • biblioteką,
  • dwiema salami gimnastycznymi, w tym jedną z galerią dla widzów,
  • salą do ćwiczeń siłowych.

 

Naszą szkołę wyróżnia:

Po pierwsze, wizja i misja.

Uczeń w naszej szkole otrzymuje solidne i wszechstronne wykształcenie, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w działaniu, wie, jak zaplanować swoją przyszłość! A wszystko to w przyjaznej atmosferze!

Po drugie, ambitne cele.

Chcemy, by uczeń naszej szkoły rozszerzył swoją wiedzę i zainteresowania. Nauczył się języków obcych i sprawnie korzystał z nowych technologii informatycznych. Zdał maturę na wymarzonym poziomie, a ponadto kształtował w sobie empatię, odpowiedzialność i budował dobre relacje z innymi ludźmi!

Po trzecie, wartości.

Profesjonalizm, współpraca, skuteczność.

Kopernik uczy się przez działanie:

Korzystamy z nowoczesnych metod nauczania, takich jak: sesje naukowe, konkursy, noc maturzysty, noc filmowa, wykłady prawnicze, spotkania z pisarzami, projekt e-lo3, bieg z książką, gra miejska, zwolnieni z teorii, wyjazdy do teatrów w Polsce, kino, odczyty, warsztaty dziennikarskie i filmowe, koncerty, spektakle szkolne.

Kopernik mierzy wysoko:

Współpracujemy z UWM /wydziały: prawa, ekonomii, filozofii, filologii polskiej, angielskiej, Wojskową Akademią Techniczną, Centrum Polsko – Francuskim. Nasi absolwenci to studenci m.in. prawa, medycyny, psychologii, logopedii, farmacji, matematyki.

Kopernik podróżuje:

Organizujemy wyjazdy zagraniczne: Włochy, Francja, Litwa, Anglia, Hiszpania, Niemcy, wymiany, wycieczki krajoznawcze.

Kopernik lubi ludzi:

Nasza szkoła to przestrzeń na przyjaźń, pielęgnujemy pozytywną energię, rozwój osobisty, budowanie relacji.

Organizujemy akcje charytatywne (Szlachetna Paczka, WOŚP, koncert charytatywny), współpracujemy z PCK, pomagamy dzieciom ze świetlic terapeutycznych, mamy pierwszą w Polsce drużynę pierwszej pomocy.

Integrujemy się! Otrzęsiny, noc filmowa, wspólne śniadania, prężnie działający samorząd uczniowski, kiermasze.

Skip to content