Job shadowing

Belgia – 29.05-02.06.2023 – Karolina Burdalska, Paulina Kałędkowska, Paulina Salabura, Jakub Prus, Bartłomiej Zuba.

Czas w szkole Zavo w Zaventem był doskonałym czasem na doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia osób nie będącymi obywatelami danego kraju, a pobierającymi nauki w danym kraju. Poznanie belgijskiego systemu edukacji przyniosło wiele refleksji i pomysłów na nowy rok szkolny.  Czekamy na kolejne spotkania!

Relacja

 


 

Skip to content