Erasmus 2023

 

 

Malta – 12.06 – 16.06.2023 – Ewa Zielińska

W dniach 12-16.06.2023 Ewa Zielińska brała udział w drugim szkoleniu w ramach programu Erasmus Plus. Szkolenie dotyczyło dalszych postępów w nauce języka angielskiego. Zajęcia odbywały się w szkole języka angielskiego Alphaschool of English w Bugibbie na Malcie. Praktyczna nauka języka połączona była między innymi ze zwiedzaniem Gozo, Mdiny i Valetty.
Obcowanie z kultura maltańską, chłoniecie spokoju i balansu życiowego w rytmie angielskiego słówka slowly stało się metodą na cały pobyt na maltańskiej wyspie. Kontakt z różnymi narodowościami w grupie zajęciowej owocował dobrymi relacjami i zakorzenieniem współpracy na przyszłość- co jest bezprecedensowym pozytywem tego wyjazdu podobnie jak doszkolenie językowe.
Podróże kształcą w pełnym tych słów znaczeniu.

 

 


 

Malta – 29.05 – 02.06.2023 – Agnieszka Czerniawska, Agnieszka Skiba

W dniach 29.05-02.06. 2023 r. Agnieszka Czerniawska i Agnieszka Skiba uczestniczyły w kursie General English organizowanym przez Alpha School  w St. Paul’s Bay na Malcie.

Kursantki poprawiły umiejętności w zakresie języka angielskiego, używanego podczas mobilności.

Była tam  doskonała okazja do budowania relacji z uczestnikami kursu z innych krajów: Włoch, Korei, Słowacji, Tajlandii i Kolumbii, także do zgłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń.

Ponadto nauczycielki poznały historię, różnorodność kulturową Malty i niezwykłe krajobrazy.

Kursantki dowiedziały się więcej o kwestiach związanych z ochroną środowiska i klimatem.

Udział w tym kursie przyczynił się do wzrostu wiedzy w zakresie nauczanych przez Panie przedmiotów. dniach 29.05-02.06. 2023 r. Agnieszka Czerniawska i Agnieszka Skiba uczestniczyły w kursie General English organizowanym przez Alpha School  w St. Paul’s Bay na Malcie.

Kursantki doskonaliły swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego, poznały innowacyjne metody nauczania oraz nowe formy pracy.

Była to doskonała okazja do budowania relacji z uczestnikami kursu z innych krajów: Włoch, Korei, Słowacji, Tajlandii i Kolumbii, także do zgłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń.

Ponadto nauczycielki poznawały historię, różnorodność kulturową i niezwykłe krajobrazy Malty.

Kursantki dowiedziały się więcej o kwestiach związanych z ochroną środowiska i klimatem.

Udział w tym kursie przyczynił się do wzrostu wiedzy w zakresie nauczanych przez Panie przedmiotów.

 

 

 


Malta – 15-26.05.2023 – Arkadiusz Cwirko, Sławomir Jażdżewski

W dniach 15-26.05.2023 roku Pan Arkadiusz Cwirko i Pan Sławomir Jażdżewski odbyli na Malcie kurs w zakresie języka angielskiego. Dwutygodniowe szkolenie pozwoliło nauczycielom poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności. Nauka języka angielskiego w zakresie 60 godzin zwiększyła kompetencje kluczowe i umożliwia nauczycielom korzystanie z różnych źródeł edukacyjnych w tym wykorzystania nowych technologii do nauczania. Wyjazd umożliwia porównanie zasad funkcjonowania ustroju demokratycznego w Polsce i na Malcie. Umożliwia znalezienie filaru i wspólnego mianownika ustrojów państw demokratycznych oraz upowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka. Wiedz ta zostanie wykorzystana na lekcjach informatyki, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie. Zdobyte umiejętności i doświadczenia są bezcenne i będą procentowały w pracy w szkole.

 


 

Chorwacja (Split) – 1504-21.04.2023 – Tomasz Majchrowicz
KURS:
 English Course Improving Skills

Kurs języka angielskiego z udziałem nauczycieli z Bułgarii, Finlandii oraz Portugalii.

Zajęcia prowadzone w większości w formie konwersacji i zajęć na świeżym powietrzu.


 

 


 

Malta -17-21.04.2023 – Karolina Burdalska, Magdalena Pękala

Pobyt a Alpha School na Malcie pozwolił nam doskonalić umiejętności językowe, które są kluczowe w pracy nauczyciela wobec różnorodności kulturowej. Oprócz  tego miałyśmy okazje poznac nowe metody wdrażania języka obcego podczas lekcji. To było wzbogacające przeżycie!

Relacja

 


 

Skip to content