Erasmus 2023

 

 

Malta – 12.06 – 16.06.2023 – Ewa Zielińska

W dniach 12-16.06.2023 Ewa Zielińska brała udział w drugim szkoleniu w ramach programu Erasmus Plus. Szkolenie dotyczyło dalszych postępów w nauce języka angielskiego. Zajęcia odbywały się w szkole języka angielskiego Alphaschool of English w Bugibbie na Malcie. Praktyczna nauka języka połączona była między innymi ze zwiedzaniem Gozo, Mdiny i Valetty.
Obcowanie z kultura maltańską, chłoniecie spokoju i balansu życiowego w rytmie angielskiego słówka slowly stało się metodą na cały pobyt na maltańskiej wyspie. Kontakt z różnymi narodowościami w grupie zajęciowej owocował dobrymi relacjami i zakorzenieniem współpracy na przyszłość- co jest bezprecedensowym pozytywem tego wyjazdu podobnie jak doszkolenie językowe.
Podróże kształcą w pełnym tych słów znaczeniu.

 


 

Belgia – 29.05-02.06.2023 – Karolina Burdalska, Paulina Kałędkowska, Paulina Salabura, Jakub Prus, Bartłomiej Zuba.

Czas w szkole Zavo w Zaventem był doskonałym czasem na doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia osób nie będącymi obywatelami danego kraju, a pobierającymi nauki w danym kraju. Poznanie belgijskiego systemu edukacji przyniosło wiele refleksji i pomysłów na nowy rok szkolny.  Czekamy na kolejne spotkania!

Relacja

 


 

Malta – 29.05 – 02.06.2023 – Agnieszka Czerniawska, Agnieszka Skiba

W dniach 29.05-02.06. 2023 r. Agnieszka Czerniawska i Agnieszka Skiba uczestniczyły w kursie General English organizowanym przez Alpha School  w St. Paul’s Bay na Malcie.

Kursantki poprawiły umiejętności w zakresie języka angielskiego, używanego podczas mobilności.

Była tam  doskonała okazja do budowania relacji z uczestnikami kursu z innych krajów: Włoch, Korei, Słowacji, Tajlandii i Kolumbii, także do zgłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń.

Ponadto nauczycielki poznały historię, różnorodność kulturową Malty i niezwykłe krajobrazy.

Kursantki dowiedziały się więcej o kwestiach związanych z ochroną środowiska i klimatem.

Udział w tym kursie przyczynił się do wzrostu wiedzy w zakresie nauczanych przez Panie przedmiotów. dniach 29.05-02.06. 2023 r. Agnieszka Czerniawska i Agnieszka Skiba uczestniczyły w kursie General English organizowanym przez Alpha School  w St. Paul’s Bay na Malcie.

Kursantki doskonaliły swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego, poznały innowacyjne metody nauczania oraz nowe formy pracy.

Była to doskonała okazja do budowania relacji z uczestnikami kursu z innych krajów: Włoch, Korei, Słowacji, Tajlandii i Kolumbii, także do zgłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń.

Ponadto nauczycielki poznawały historię, różnorodność kulturową i niezwykłe krajobrazy Malty.

Kursantki dowiedziały się więcej o kwestiach związanych z ochroną środowiska i klimatem.

Udział w tym kursie przyczynił się do wzrostu wiedzy w zakresie nauczanych przez Panie przedmiotów.

 

 

 


Malta – 15-26.05.2023 – Arkadiusz Cwirko, Sławomir Jażdżewski

W dniach 15-26.05.2023 roku Pan Arkadiusz Cwirko i Pan Sławomir Jażdżewski odbyli na Malcie kurs w zakresie języka angielskiego. Dwutygodniowe szkolenie pozwoliło nauczycielom poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności. Nauka języka angielskiego w zakresie 60 godzin zwiększyła kompetencje kluczowe i umożliwia nauczycielom korzystanie z różnych źródeł edukacyjnych w tym wykorzystania nowych technologii do nauczania. Wyjazd umożliwia porównanie zasad funkcjonowania ustroju demokratycznego w Polsce i na Malcie. Umożliwia znalezienie filaru i wspólnego mianownika ustrojów państw demokratycznych oraz upowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka. Wiedz ta zostanie wykorzystana na lekcjach informatyki, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie. Zdobyte umiejętności i doświadczenia są bezcenne i będą procentowały w pracy w szkole.

 


 

Włochy Florencja 22-27.05.2023 – Elżbieta Andrasz, Danuta Gomolińska

W kursie uczestniczyły 2 osoby:  Pani Danuta Gomolińska – dyrektor III LO  i Pani Elżbieta Andrasz – nauczyciel religii i filozofii.  Kurs Discovering Renaissance Art in Florence miał charakter teoretyczno- praktyczny.  Zajęcia przedpołudniowe  to  wykłady nt. podstawowych założeń epoki  renesansu. Po przerwie grupa z przewodnikiem zwiedzała  muzea, galerie, kościoły i naocznie podziwiała  dzieła artystów renesansu: Galerię Uffizi, Bergello Museum, Opera del Duomo, katedrę Santa Maria del Fiore, bazyliki Santa Maria Novella i Santa Croce.

Uczestnicy Kursu  poznali podstawowe założenia i główne idee renesansu. Podziwiali dzieła trzech największych mistrzów tej epoki: Leonardo da Vinci,  Michała Anioła,, Rafała Santi.. Zapoznali się z historią rodziny Medyceuszy  i jej  rolą w sponsorowaniu  sztuki renesansowej. Kurs usystematyzował i uzupełnił   wiedzę nauczycieli o pięknie sztuki renesansowej. 

 


Chorwacja (Split) – 1504-21.04.2023 – Tomasz Majchrowicz
KURS:
 English Course Improving Skills

Kurs języka angielskiego z udziałem nauczycieli z Bułgarii, Finlandii oraz Portugalii.

Zajęcia prowadzone w większości w formie konwersacji i zajęć na świeżym powietrzu.

 


 

Francja (Nicea) – 27.03-01.04.2023 – Paulina Kałędkowska, Maria Pietkiewicz
KURS: Digital Citizenship and Media Literacy: Sharing the Responsibility

Podczas tego kursu uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą moralności i konsekwencji działań online – tj. co stanowi bycie dobrym „obywatelem cyfrowym”.
Nauczyciele podnieśli swoją świadomość dotyczącą złożonych problemów osobistych i społecznych związanych z umożliwianiem uczniom pracy, nauki i interakcji online. Kurs podkreślił również znaczenie nauczycieli, którzy mają kierować swoimi uczniami w zakresie zachowań, które zapewnią im bezpieczeństwo w środowiskach internetowych.
Uczestnicy otrzymali przykłady praktyk zaprojektowanych w celu zapewnienia tego, by uczniowie (i nauczyciele) byli dobrze poinformowani o tym, jak wygląda i czuje się odpowiedzialny „obywatel cyfrowy”. Odnosi się to do umiejętności korzystania z mediów, w tym w jaki sposób kierować uczniami w zdobywaniu umiejętności i kompetencji cyfrowych, jak promować umiejętności cyfrowe oraz zwalczać dezinformację, jak oceniać i filtrować dane, informacje i treści cyfrowe, jak chronić urządzenia i ludzi poprzez ostrożne udostępnianie danych osobowych, a także zdrowie i dobre samopoczucie.

 


 

Malta -17-21.04.2023 – Karolina Burdalska, Magdalena Pękala

Pobyt a Alpha School na Malcie pozwolił nam doskonalić umiejętności językowe, które są kluczowe w pracy nauczyciela wobec różnorodności kulturowej. Oprócz  tego miałyśmy okazje poznac nowe metody wdrażania języka obcego podczas lekcji. To było wzbogacające przeżycie!

Relacja

 


 

Hiszpania (Malaga) – 6-10.03.2023 – Monika Fydrych, Izabela Kulbaba, Eleonora Ogińska-Horbacz, Sylwia Płaszczyńska-Capłap

 

Do Malagi po uważność i dobrostan dla siebie i Uczniów

W dniach 6 – 10 marca 2023 wzięłyśmy udział w kursie Mindfulness w Maladze (Hiszpania).
Program kursu obejmował rozwój umiejętności uważnego doświadczania tego, co dzieje się wokół nas w obecnej chwili, bez osądzania i poddawania się presji codziennego życia.
Najlepszymi narzędziami służącymi do rozwijania uważności na co dzień okazały się
skupienie na oddechu, rozeznanie we własnych emocjach, stawianie granic oraz słuchanie
sygnałów płynących z ciała. Uważność i pielęgnowanie własnego dobrostanu to w obecnej
rzeczywistości szkolnej niezbędnik zarówno nauczyciela jak i ucznia. Cenną wiedzę z zakresu psychologii i wewnętrznego rozwoju przyswajałyśmy w niezwykle gościnnych progach hiszpańskiego centrum szkoleniowego Idevelop, pod okiem życzliwej, otwartej na drugiego człowieka, wszechstronnej instruktorki Iris Gonzales. Natomiast fakt, że wszystko to odbywało się w tętniącej życiem i słoneczną wiosną atmosferze portowego miasta wybrzeża Costa del Sol, gdzie nie brakuje imponującej roślinności, muzeów, zabytków, urokliwych kafejek serwujących paellę i tapas oraz dźwięków poruszającego serce flamenco, sprawia, iż cały wyjazd możemy śmiało nazwać przygodą życia.

 


 

Włochy, Gela- 20.02-03.03 2023r
Kornelia Ruczyńska, Rozalia Romańska, Oliwia Łojewska, Izabela Naguszewska, Weronika Zając, Natalia Olszewska,  Lena Litwinionek, Karolina Jończyk, Julia Młot, Dominika Furtak
20.02-03.03 dziewczyny uczestniczyły w wymianie organizowanej przez program Erasmus plus. Poprawiły swoje zdolności w zakresie języka angielskiego oraz  komunikowania się w innym języku, była to świetna okazja do poznania nowych ludzi i budowania z nimi relacji. Poznały nowa kulturę, tradycje oraz doświadczyły sytuacji, w których musiały się odnaleźć. Poznały system działania szkoły we Włoszech, a przede wszystkim jako samorząd mogły zapoznać się z pracą samorządu we Włoskiej szkole oraz porównać go do działającego i ich szkole. Doświadczyły i zasmakowały życia codziennego Włochów, spróbowały tradycyjnych dań oraz mentalność wcześniej wspomnianego kraju. Zwiedziły wiele kultowych miejsc, gdzie mogły poznać m.in włoską historię i zwyczaje a przy okazji kupić cenne pamiątki które będą przypominać o tej przygodzie.
Skip to content