Dostęp do darmowego oprogramowania Microsoft (np. Windows 7 lub 10)

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na prośby i zapytania tych z Państwa, którzy nie zdążyli uzyskać dostępu do zasobów DreamSpark firmy Microsoft w poprzednim semestrze uruchamiamy całą procedurę raz jeszcze. Poniżej, przesyłamy informację na temat warunków uzyskania dostępu do zasobów DreamSpark. Dostęp będzie ważny do 30 września 2017. Mogą go uzyskać wyłącznie osoby posiadające aktualny status nauczyciela lub ucznia szkół zarejestrowanych w programie po spełnieniu poniższych warunków. Prosimy o realizację warunków dostępu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2017.

Procedura uzyskania dostępu do zasobów DreamSpark (Microsoft) przez uczniów oraz nauczycieli biorących udział w Programie IT Szkoła.

1. Zarejestrowanie szkoły przez nauczyciela informatyki w Programie IT Szkoła (wykaz szkół zarejestrowanych w Programie jest dostępny na stronie http://it-szkola.edu.pl/slist)

2. Indywidualna rejestracja w Programie IT Szkoła przez nauczycieli i uczniów. Uwaga: uczniowie w procesie rejestracji są zobowiązani dokonać „przypisania” do grupy/nauczyciela 1f41-d9aa oraz wpisać nazwę szkoły zgodną z wykazem jak w punkcie 1.

3. Realizacja przez każdego ucznia, który chce uzyskać dostęp do zasobów DreamSpark, co najmniej pięciu kursów po 1 stycznia 2017 lub posiadanie zrealizowanych minimum 100 kursów od momentu zarejestrowania się w programie (realizacja kursu oznacza wykonanie testu do kursu z wynikiem pozytywnym i uzyskanie prawa do wystawienia certyfikatu za kurs) w terminie do 31 marca 2017 (indywidualny wykaz zrealizowanych kursów dostępny na stronie http://it-szkola.edu.pl/usr,zrealizowane).

4. Uczniowie wyrażający chęć otrzymania dostępu do zasobów DreamSpark, zobowiązani są do wypełnienia formularza dostępnego na stronie: http://it-szkola.edu.pl/status
Uwaga: poprawne wypełnienie formularza (weryfikacja powyższych wymagań) skutkuje informacją ”Wniosek został zarejestrowany.”
Po nadaniu statusu w tym miejscu pojawią się informacje techniczne o dostępie do zasobów.

5. W dniach 1 – 7 kwietnia według stanu na dzień 31 marca 2017 r., zostaną sporządzone listy uczniów, którzy będą spełniali warunki 2 i 3.

6. Decyzją Rektora uczniom tym zostanie nadany od dnia 7 kwietnia 2016 status studenta Programu PSI WWSI w roku akademickim 2016/2017*.

*PSI WWSI – Przeduniwersyteckie Studia Informatyczne Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

7. Na podstawie decyzji Rektora uczniowie/studenci Programu IT Szkoła przy użyciu loginów IT Szkoła uzyskają dostęp do zasobów DreamSpark.

8. Nauczyciel informatyki uzyska dostęp do zasobów DreamSpark na podstawie rejestracji w systemie IT Szkoła i „przypisania” do swojej osoby uczniów, jako koordynator programu, gdy minimum 10-ciu przypisanych do niego uczniów oczekuje na nadanie statusu (spełniają wymagania i potwierdzili to wnioskiem. Lista uczniów oczekujących na nadanie statusu dostępna jest pod adresem: http://it-szkola.edu.pl/status).

UWAGA: Mając na uwadze doświadczenia z poprzednich lat prosimy Państwa aby do procedury uzyskania DreamSpark przystępowali tylko ci uczniowie, którzy rzeczywiście mają potrzebę korzystania z pakietu. W latach ubiegłych znaczna część kont wygenerowanych na potrzeby udostępnienia pakietu nigdy nie została aktywowana przez uczniów. Jeśli taka sytuacja będzie się powtarzała może to spowodować konieczność wprowadzenia ograniczeń dostępu do zasobów.

Zapytania prosimy kierować na adres kontakt@it-szkola.edu.pl

Zespół IT Szkoła

Możesz również polubić…

Skip to content