Moje miasto!

W tym roku szkolnym klasa I c została zaproszona przez Stowarzyszenie Kulturowe Borussia do udziału w projekcie kulturowym „Olsztyn/Allenstein – moje miasto”. Jest to projekt edukacyjno – artystyczny  realizowany ze środków finansowych programu Wędrowna Akademia Kultury. Wielokulturowa historia Olsztyna i jego mieszkańców stanowić w nim będzie punkt wyjścia do pierwszych dojrzałych refleksji nad tożsamością regionalną. Celem projektu jest zachęcenie uczestników do samodzielnego, aktywnego poznawania historii miasta, stawiania sobie pierwszych być może pytań o to czym jest tożsamość i co ją kształtuje. Młodzi ludzie zyskają narzędzia do komentowania zastanej rzeczywistości, „pozyskiwania” informacji, opinii i refleksji od innych, często obcych osób, a także dzielenia się swoimi własnymi spostrzeżeniami i komentarzami.

Cykl działań rozpoczną warsztaty dziennikarskie. Potem organizatorzy przewidzieli spotkanie z rodowitym mieszkańcem Olsztyna, który opowie swoją historię związaną z miastem. Kolejne spotkanie poświęcone będzie warsztatom fotograficznym, podczas których uczniowie przygotują narzędzia do tworzenia retrofotografii, by następnie spacerując po Olsztynie, go fotografować. Artystycznym wyczynom towarzyszyć będą rozmowy z napotkanymi mieszkańcami, którzy wypytani zostaną o swoje refleksje na temat miasta.

Efektem działań będzie internetowa galeria zdjęć i fragmentów wywiuadów oraz spotkanie podsumowujące działania projektowe.

[foogallery id=”18983″]

Możesz również polubić…

Skip to content