Obiady

Uprzejmie informuję, że jest już możliwość wykupienia obiadów dla uczniów (przygotowywanych w SP 5) na miesiąc wrzesień 2023r.
Opłata za wrzesień 2023r.:
19 dni x 6,20 zł = 117,80 zł
Wpłat należy dokonać ostatecznie do dnia 05 września 2023r. na rachunek bankowy III LO w Olsztynie:
19 1030 1508 0000 0008 2305 2002

WAŻNE!!! – w tytule przelewu proszę podać IMIĘ i NAZWISKO UCZNIA oraz KLASĘ do której uczęszcza
Liczba miejsc jest ograniczona – pierwszych 30 uczniów będzie miało możliwość zjedzenia obiadu na długiej przerwie – 13.20 – 13.35

W przypadku nieobecności ucznia w szkole można ten fakt zgłosić telefonicznie – 89 526 03 31 w 32 (intendent SP 5) lub mailowo: intendent@sp5.olsztyn.eu
najpóźniej do godz. 7.30
Opłaty za wszystkie zgłoszone (w odpowiednim terminie) nieobecności zostaną zwrócone na początku kolejnego miesiąca (po rozliczeniu w SP5).

Możesz również polubić…

Skip to content