Oferta dla absolwentów szkół podstawowych

Oferta dla absolwentów szkół podstawowych:

Klasa Wiodące przedmioty rozszerzone Ilość miejsc Do wyboru
1A BIOLOGIA , CHEMIA ,
JĘZYK OBCY
30
1B MATEMATYKA,
JĘZYK OBCY
30 GEOGRAFIA, INFORMATYKA
1C JĘZYK POLSKI, BIOLOGIA,
JĘZYK OBCY
30
1D JĘZYK POLSKI,
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
30 HISTORIA, JĘZYK OBCY
1S  klasa sportowa: koszykówka chłopców, piłka nożna dziewcząt MATEMATYKA, BIOLOGIA,   JĘZYK OBCY  24

Od klasy pierwszej każdy uczeń może wybrać jako przedmiot rozszerzony JĘZYK ANGIELSKI LUB JĘZYK NIEMIECKI.

Czym wyróżnia się III LO?

Po pierwsze, wizją i misją!

Uczeń w naszej szkole otrzymuje solidne i wszechstronne wykształcenie, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w działaniu, wie, jak zaplanować swoją przyszłość! A wszystko to w przyjaznej atmosferze!

Po drugie, ambitnymi celami!

Chcemy, by uczeń naszej szkoły rozszerzył swoją wiedzę i zainteresowania. Nauczył się języków obcych i sprawnie korzystał z nowych technologii informatycznych. Zdał maturę na wymarzonym poziomie, a ponadto kształtował w sobie empatię, odpowiedzialność i budował dobre relacje z innymi ludźmi!

Po trzecie, wartościami!

Profesjonalizm, współpraca, skuteczność!

Jak to robimy?

Kopernik Uczy!

Proponowane moduły:

 • nauki medyczne
 • nauki ścisłe
 • nauki przyrodniczo-społeczne
 • nauki humanistyczne
 • sportowy

Kopernik to poliglota!

Uczymy języków obcych: francuskiego, angielskiego, niemieckiego, a ponadto:

 • native speaker na zajęciach
 • wymiany językowe
 • możliwość zdobycia certyfikatu Deutsches SprachDiplom
 • małe grupy językowe, międzyoddziałowe dostosowane do poziomu znajomości języka.

Kopernik jest nowoczesny!

 • komputery PC i Mac w środowisku Windows, iOS
 • tablety jako narzędzia pracy na lekcji
 • lekcje programowania
 • nauka matematyki przy pomocy platformy
 • internetowej Khan Academy.

Kopernik uczy się przez działanie!

Korzystamy z nowoczesnych metod nauczania, takich jak: sesje naukowe, konkursy, noc maturzysty, noc filmowa, wykłady prawnicze, spotkania z pisarzami, projekt e-lo3, bieg z książką, gra miejska, zwolnieni z teorii, wyjazdy do teatrów w Polsce, kino, odczyty, warsztaty dziennikarskie i filmowe, koncerty, spektakle szkolne.

Kopernik mierzy wysoko!

Współpracujemy z UWM /wydziały: prawa, ekonomii, filozofii, filologii polskiej, angielskiej

Wojskową Akademią Techniczną, Centrum Polsko – Francuskim. Nasi absolwenci to studenci m.in. prawa, medycyny, psychologii, logopedii, farmacji, matematyki.

Kopernik podróżuje!

Organizujemy wyjazdy zagraniczne: Włochy, Francja, Litwa, Anglia, Hiszpania, Niemcy, wymiany, wycieczki krajoznawcze.

Kopernik lubi ludzi!

Nasza szkoła to przestrzeń na przyjaźń, pielęgnujemy pozytywną energię, rozwój osobisty, budowanie relacji.

Organizujemy akcje charytatywne (Szlachetna Paczka, WOŚP, koncert charytatywny), współpracujemy z PCK, pomagamy dzieciom ze świetlic terapeutycznych, mamy pierwszą w Polsce drużynę pierwszej pomocy.

Integrujemy się! Otrzęsiny, noc filmowa, wspólne śniadania, prężnie działający samorząd uczniowski, kiermasze.

Skip to content